9.7.11

Το K.Y. Αρεόπολης διασυνδέεται με την ιατρική σχολή Αθηνών

Το κέντρο υγείας Αρεόπολης είναι το πρώτο κέντρο υγείας στην Ελλάδα που διασυνδέεται επίσημα με την Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών σε κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης αλλά και στη δημιουργία πρότυπου μοντέλου παροχής υπηρεσιών.
Η Ιατρική Σχολή με τη συγκατάθεση του προέδρου της καθηγητή Χριστόδουλου Στεφανάδη και την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης υιοθέτησε το πρωτόκολλο διασύνδεσης.
Το πρόγραμμα συνεργασίας, εκτός από τον καινοτόμο χαρακτήρα του, αποτελεί ιστορικό εφαλτήριο στην προσπάθεια αναμόρφωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο. Καθιστά το κέντρο υγείας Αρεόπολης , φορέα που αποβλέπει στην εγκαθίδρυση μιας νέας αντίληψης. Όπου οι πομακρυσμένες γωνιές της χώρας, μεταμορφώνονται σε σταθμούς παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, και αποκτούν υπηρεσίες υγείας τέτοιες που αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως ολότητα, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.
Η επίσημη τελετή έναρξης του προγράμματος διασύνδεσης θα πραγματοποιηθεί με την αρωγή του Δήμου Ανατολικής Μάνης, το Σάββατο 23 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, στο Διοικητήριο της Αρεόπολης.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου