15.10.11

Ρύθμιση.... με 70% προκαταβολή!!!!! Απίστευτο και όμως αληθινό( videο ρεπορτάζ)

http://www.best-tv.gr
Σε μία απόφαση - σοκ προχωρά το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, όσον αφορά τη ρύθμιση των υποχρεώσεων των μελών του, μια απόφαση που όχι μόνο αφήνει αρκετά ερωτήματα αλλά και προκαλεί. Στην πρόσφατη τακτική συνεδρίαση της διοικητικής επιτροπής το δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν το εξής: «Διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών μελών Επιμελητηρίου Μεσσηνίας». Σε αυτήν αποφασίστηκε κάτι το πρωτόγνωρο... Όσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους – για να μπορούν να έχουν και δικαίωμα ψήφου και να συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές – θα πρέπει «...άμεσα να καταβάλλουν το 70% του οφειλόμενου ποσού των συνδρομών και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό (30%) σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις». Το 70% προκαταβολή κι όχι δεν είναι λάθος...
Φαίνεται , λοιπόν, πως τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής οι κύριοι Καραμπάτος, Παπαδημητρίου, Δραγώνας, Μαρκόπουλος και Καστόρας, δεν αντιλαμβάνονται το τί συμβαίνει στην κοινωνία και την στιγμή που ασφαλιστικοί οργανισμοί και άλλες υπηρεσίες όλοι κάνουν σε αυτήν την οριακή περίοδο κρίσιμες διευθετήσεις, η επιτροπή αποφασίζει να ζητήσει το απίστευτο ποσό προκαταβολής 70%.
Το εκπληκτικό στην όλη υπόθεση είναι πως η εν λόγω απόφαση έχει ληφθεί με τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής να λαμβάνουν υπόψη τους την υφιστάμενη κατάσταση. Ακούστε τί αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου κου Καραμπάτου, «...Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου μας μπορεί να λάβει απόφαση διακανονισμού σε δόσεις των οφειλομένων συνδρομών των μελών του, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό κλίμα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορίζοντας τον τρόπο διακανονισμού».
Δηλαδή με λίγα λόγια οι ανωτέρω αποφάσισαν πως οι επαγγελματίες της Μεσσηνίας είναι... πλούσιοι, πως αυτήν την περίοδο περνούν τη χρυσή εποχή και προχωρούν σε αυτήν την... ευνοϊκή κατά τον κο Πρόεδρο... προκλητική για τον κόσμο που αδυνατεί να καταβάλλει – άκουσον άκουσον – το 70% ως προκαταβολή, και το υπόλοιπο 30%, σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.
Εάν αυτό δεν είναι απομόνωση του κόσμου, για να μην συμμετάσχει στις εκλογές ή αδυναμία αντίληψης του τί συμβαίνει στους επαγγελματίες, τί άραγε είναι;..

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου