13.10.11

Ολοκληρώνεται το δίκτυο τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης συνολικού προϋπολογισμού 12,53 εκατ. ευρώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ σύμβαση για την επέκταση και ολοκλήρωση του δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης υπεγράφη μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και του Δήμου Μεγαλόπολης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.534.366 ευρώ.
Η αναγκαιότητα επέκτασης του δικτύου είναι απαραίτητη, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «για την αποδοτική, από ενεργειακή και οικονομική άποψη, λειτουργία ολόκληρου του συστήματος τηλεθέρμανσης της Μεγαλόπολης, καθώς και για την εύκολη, γρήγορη και οικονομική σύνδεση όλων των δυνητικών καταναλωτών στο δίκτυο τηλεθέρμανσης».
Το έργο περιλαμβάνει ειδικότερα την υλοποίηση δύο υποέργων: «Μελέτη - Κατασκευή της επέκτασης του δικτύου διανομής Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης (Β'Α Φάση)», που αφορά την ολοκλήρωση του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης της Μεγαλόπολης και «Επέκταση του δικτύου διανομής Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης (Β'Α Φάση)», που αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
Η χρηματοδότηση του έργου εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου