" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

14.10.11

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Ανατολικής Μάνης με 17 θέματα

Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 17η Οκτωβρίου έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της αριθ. 4/2011 Τ.Μ. του έργου «Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου Παρθεναγωγείου».
Εισηγητής: Τσιριβάκος Πέτρος
2. Έγκριση – υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση των υποδομών πολιτιστικού αποθέματος με στόχο τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής, διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας του Άξονα 3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.
Εισηγητής: Τσιριβάκος Πέτρος
3. Έγκριση της αρ. 24/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής (συμπληρωματική).
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
4. Έγκριση της αρ. 17/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά της ψήφιση ΟΕΥ της Δημοτικής Επιχείρησης.
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
5. Έγκριση της αρ. 18/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά την ψήφιση κανονισμού δικτύων.
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
6. Τοποθέτηση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου σε προθεσμιακό λογαριασμό.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ).
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
8. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
9. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
10. Έγκριση καταστροφής υλικού .
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
11. Σχετικά με την ενοικίαση του Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κελεφάς.
Εισηγητής: Κατσιβέλης Μιχαήλ
12. Αποδοχή ή μη της παραιτήσεως του Δ.Σ. κ. Λιγνού Νικολάου από το αξίωμα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
13. Ορισμός προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
14. Σχετικά με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2011.
Εισηγήτρια : Λυροφώνη Γεωργία
15. Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
16. Δημιουργία ομάδας εθελοντών Δήμου.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
17. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΦΟΔΣΑ για την υποβολή πρότασης.
Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Αναστασάκος

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου