14.10.11

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Ανατολικής Μάνης με 17 θέματα

Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 17η Οκτωβρίου έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της αριθ. 4/2011 Τ.Μ. του έργου «Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου Παρθεναγωγείου».
Εισηγητής: Τσιριβάκος Πέτρος
2. Έγκριση – υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση των υποδομών πολιτιστικού αποθέματος με στόχο τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής, διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας του Άξονα 3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.
Εισηγητής: Τσιριβάκος Πέτρος
3. Έγκριση της αρ. 24/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής (συμπληρωματική).
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
4. Έγκριση της αρ. 17/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά της ψήφιση ΟΕΥ της Δημοτικής Επιχείρησης.
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
5. Έγκριση της αρ. 18/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά την ψήφιση κανονισμού δικτύων.
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
6. Τοποθέτηση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου σε προθεσμιακό λογαριασμό.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ).
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
8. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
9. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
10. Έγκριση καταστροφής υλικού .
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
11. Σχετικά με την ενοικίαση του Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κελεφάς.
Εισηγητής: Κατσιβέλης Μιχαήλ
12. Αποδοχή ή μη της παραιτήσεως του Δ.Σ. κ. Λιγνού Νικολάου από το αξίωμα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
13. Ορισμός προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
14. Σχετικά με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2011.
Εισηγήτρια : Λυροφώνη Γεωργία
15. Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
16. Δημιουργία ομάδας εθελοντών Δήμου.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
17. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΦΟΔΣΑ για την υποβολή πρότασης.
Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Αναστασάκος

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου