15.10.11

ΕΕ- Ζητάει πίσω 9,745 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της γεωργικής πολιτικής

THN επιστροφή ποσού ύψους 9,745 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eνωσης ζητεί από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών.
Αναλυτικότερα, ποσό 2,918 εκατ. ευρώ αφορά τον οίνο με προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2004-2005 αναφορικά με αδυναμίες σε βασικούς ελέγχους, ελλείψεις στην κατάρτιση του αμπελουργικού μητρώου και την πρόσβαση σε αυτό και 6,827 εκατ. ευρώ αφορούν τις στρεμματικές ενισχύσεις με προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2007 αναφορικά με ελλείψεις στον υπολογισμό των δικαιωμάτων.
Συνολικά, η Κομισιόν ζητεί την ανάκτηση 214 εκατ. ευρώ από τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου