19.10.12

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ:Προτάσεις για έργα υποδομών

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, έχει προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων σειράς έργων τα οποία θα συμβάλλουν στην πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση της περιοχής, στην τόνωση των πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Συγκεκριμένα, υπέβαλε πρόταση Ανάπλασης Κοινόχρηστων Χώρων Γιάλοβας-Ανατολικού Τμήματος στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, σύμφωνα με  την ανοιχτή πρόσκληση με κωδικό 52 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» 2007-2013 με τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού €339.899,00.

Επίσης, έχει αποσταλεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου αίτημα ένταξης του έργου με τίτλο «Εξωτερικό Υδραγωγείο Πύλου», προϋπολογισμού €2.250.000,00 που αφορά την κατασκευή μιας νέας δεξαμενής, κοντά στον οικισμό Ελαιοφύτου, δυο αντλιοστάσια ένα σε κάθε ήδη κατασκευασμένη από το Δήμο Πύλου-Νέστορος γεώτρηση, δυο καταθλιπτικούς αγωγούς που θα συνδέουν τις δυο γεωτρήσεις και εξωτερικό υδραγωγείο, συνολικού μήκους 8540μ. που θα συνδέει τη νέα δεξαμενή με την υπάρχουσα δεξαμενή Πύλου. Αντίστοιχο αίτημα έχει κατατεθεί στην ίδια Αρχή για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας», προϋπολογισμού 1.023.127,00, που αφορά στην κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για το τοπική κοινότητα Καλλιθέας του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Ακόμα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2012, θα υποβληθούν προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου προτάσεις για έγκριση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου Πήδασος-Μεθώνη», προϋπολογισμού €480.747,00 και του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κουκουνάρα-Σχινόλακα» προϋπολογισμού €598.819,00.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου