29.8.14

Σαν σήμερα…από την τοπική ιστορία. 29 Αυγούστου 1877.- Η Νομαρχία Μεσσηνίας παραγγέλνει μεταξωτά για την έκθεση των Παρισίων

Σαν σήμερα, στις 29 Αυγούστου 1877, η Νομαρχία Μεσσηνίας προκειμένου να συμμετάσχει στην Έκθεση των Παρισίων αναθέτει στις μοναχές Μελάνη Κουλουφεκίτσα και Χριστοφόρα Ελευθερίτσα οι οποίες προΐσταντο της Μονής Καλογραιών, να κατασκευάσουν μεταξωτά υφάσματα αρίστης ποιότητας και καλλιτεχνίας, προκειμένου αυτά να εκτεθούν στην προαναφερόμενη έκθεση. Το Συμφωνητικό φέρει αριθμό 71576.

(Συμφωνητικό, 71576/29-8-1877, Παν. Στραβοσκιάδη).(Πηγή: Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Καλαμάτα 1830-1940).

Ο Βουφραδιώτης

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου