Μοιάζει με ... ανέκδοτο, αλλά η Εθνική Τράπεζα έσπευσε να ενημερώσει τους πελάτες της ότι μπορεί να μην μπορεί να εξυπηρετήσει αναλήψεις ποσών άνω των επιτρεπόμενων, αλλά ... δέχεται καταθέσεις ποσών!

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εκέδωσε η τράπεζα (όμοια ακολούθησαν κι από τις υπόλοιπες τράπεζες), επιτρέπονται οι καταθέσεις μέσω των ΑΤΜ.