4.7.15

Επιστολή - βόμβα: Αμεσα απαιτητά από τον EFSF δάνεια 109,1 δισ.


Επιστολή - βόμβα: Αμεσα απαιτητά από τον EFSF δάνεια 109,1 δισ.

Το δικαίωμα του EFSF να κηρύξει άμεσα απαιτητά τα δάνεια προς την Ελλάδα επιβεβαιώνει με έγγραφό της προς την κυβέρνηση η Κομισιόν, όπως μεταδίδει η Καθημερινή, ενώ σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η απόφαση του EFSF κοινοποιήθηκε ήδη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 
Στο έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι “οι δανειστές μπορούν με γραπτή ειδοποίηση προς τον οφειλέτη να ακυρώσουν τη διευκόλυνση ή να κηρύξουν το ποσό του δανείου άμεσα εξοφλητέο”.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Καθημερινή, το κείμενο της επιστολής, αναφέρει:

“Αγαπητοί κύριοι,

Αυτό το γράμμα απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους – και έπειτα από αίτημα – των κρατών – μελών της ευρωζώνης για την αναπτυξιακή τράπεζα που είναι δανειστές στο στη δανειακή συμφωνία που υπεγράφη στις 8 Μαΐου 2010 με την ελληνική δημοκρατία ως δανειζόμενο. Σε συμμόρφωση με το άρθρο 8 (1) (ΣΤ) της συμφωνίας, οι πιστωτές μπορούν με γραπτή ειδοποίηση (η οποία παραδίδεται από την επιτροπή εκ μέρους τους) στον δανειζόμενο, να ακυρώσουν τη διευκόλυνση ή να κηρύξουν το οφειλόμενο ποσό των δανείων χρωστούμενο και άμεσα εξοφλητέο, μαζί με το σύνολο των τόκων αν ο οφειλέτης δεν κάνει επαναγορές εμπρόθεσμα από το ΔΝΤ την υπάρχουσα συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Επιπροσθέτως κατά το άρθρο 8 (1), (2) της συμφωνίας, οι πιστωτές ενδέχεται αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας και ενδέχεται ακόμη να τα ασκήσουν αυτά εν μέρει χωρίς να παραιτούνται μελλοντικών δικαιωμάτων τους.
Στις 30 Ιουνίου 2015 η Ελληνική Δημοκρατία απέτυχε να πληρώσει εμπρόθεσμα τη δόση στο ΔΝΤ όπως περιγράφεται στην υπάρχουσα συμφωνία με το Ταμείο. Το ΔΝΤ εξετάζει το αίτημα της ελληνικής δημοκρατίας για παράταση της πληρωμής και αυτό το αίτημα θα εξεταστεί εν ευθέτω χρόνω από το ΔΣ του Ταμείου.
Η Επιτροπή ενεργώντας εκ μέρους των πιστωτών ενημερώνει την ελληνική δημοκρατία ότι οι πιστωτές διατηρούν το δικαίωμά τους να εφαρμόσουν το άρθο 8 (1) της συμφωνίας σε σχέση με την αποτυχία της κυβέρνησης να πληρώσει εκπρόθεσμα τη δόση,. Σύμφωνα με την υπάρχουσα συμφωνία. Αυτή η διατήρηση των δικαιωμάτων είναι χωρίς καμία να εγκαταλείπονται μελλοντικά τέτοια δικαιώματα”.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, το δ.σ. του EFSF αποφάσισε σήμερα να επιφυλαχθεί των δικαιωμάτων του για τα δάνεια προς την Ελλάδα, ύστερα από την μην καταβολή της πληρωμής στο ΔΝΤ από την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, το ανακοινωθέν του EFSF, αναφέρει ότι μετά από την κοινοποίηση της επικεφαλής του ΔΝΤ προς το δ.σ. του Ταμείου, αυτή η μη καταβολή από την πλευρά της Ελλάδας της πληρωμής προς το ΔΝΤ, έχει ως αποτέλεσμα μια περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων (event of default) από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές συμφωνίες με την χώρα.
Σύμφωνα με την σύσταση του διευθύνοντος συμβούλου του EFSF, Klaus Regling, το δ.σ. του EFSF αποφάσισε να μην αιτηθεί την άμεση αποπληρωμή των δανείων της ούτε να παραιτηθεί του δικαιώματός της για δράση, που είναι οι άλλες δύο πιθανές λύσεις. Με την έκδοση επιφύλαξης των δικαιωμάτων, το EFSF διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές του ως πιστωτής, όσο εξελίσσονται τα γεγονότα στην Ελλάδα. Η κατάσταση θα παρακολουθείται συνεχώς και ο EFSF θα εξετάσει τη θέση του σε τακτική βάση.
Ο Regling δήλωσε: “Ο EFSF είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας. Αυτή η περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων αποτελεί αιτία για βαθιά ανησυχία. Καταστρέφει τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί από την Ελλάδα για να τηρήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, και ανοίγει την πόρτα σε σοβαρές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό. Ο EFSF θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, την Κομισιόν και το ΔΝΤ, για τις μελλοντικές της δράσεις”.
Τα εν λόγω δάνεια του EFSF ανέρχονται σε 109,1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της Master Financial Assistance Facility Agreement, 5,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της Bond Interest Facility Agreement και 30 δισ. ευρώ υπό την Private Sector Involvement Facility Agreement.
Η μη πληρωμή από την Ελλάδα δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα του EFSF να αποπληρώσει τους ομολογιούχους του. Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι τα ομόλογα του EFSF επωφελούνται από μια ισχυρή δομή εγγύησης.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου