" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

19.10.17

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - Αρχίζει η έκδοση και ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

Δημοσιεύτηκε η σχετική εγκύκλιος για την έκδοση και την ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το 2017 με την οποία παρέχεται έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.
Η ανανέωση αλλά και η έκδοση των νέων δελτίων θα γίνεται στα ΚΕΠ και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Μεσσηνίας, από την Πέμπτη 26/10/17 μέχρι 30/11/17.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.               Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
2.               Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής , ή απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα , όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)
Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
Προκειμένου οι τυφλοί και Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού , απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
3.               Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
4.               Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
5.               Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
6.               Για όσους επιθυμούν δελτία δωρεάν μετακίνησης για το Αστικό ΚΤΕΛ να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το φορολογικό έτος 2016 (όριο εισοδήματος 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67%)

Επισημαίνεται ότι οι κάρτες μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2017 ισχύουν και το 2018 (έως ότου εκδοθεί η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου