12.12.19

Δήμος Πύλου - Νέστορος :Αμέλεια ,άγνοια η ...ανικανότητα;

Χάθηκε οριστικά ( δεν εγκρίθηκε ) το έργο Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Χιλιοχωρίων προϋπολογισμού 646.249,80 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
Το ιστορικό

Το 2017, η δημοτική αρχή Καφαντάρη , κατέθεσε  πρόταση στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στο Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και ενέταξε το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Χιλιοχωρίων» σε μία καθαρα γεωργική περιοχή του δήμου Πύλου - Νέστορος το οποίο μακρόπνοα θα έδινε νέα δυναμική στην αγροτική παραγωγή και στο εισόδημα των αγροτών της περιοχής  επιλέξιμης δαπάνης 646.249,80.
 
Δυστυχώς παρά τις οχλήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου  προς τον δικαιούχο του προγράμματος Δήμο Πύλου -Νέστορος για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για την προώθηση του έργου πρός ένταξη με αποστολή σχετικής επιστολής τον μήνα Νοέμβριο  οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου πιστευουμε σε γνώση του δημάρχου Παν.Καρβέλα ουδέποτε μπήκαν στον κόπο μέσα στις προθεσμίες που έτρεχαν να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από την διαχειριστική αρχή.

Αποτέλεσμα

Το έργο απεντάχθηκε και χάνεται οριστικά για την περιοχή της Δ.Ε Χιλιοχωρίων με ευθύνη της δημοτικής αρχής Καρβέλα και οι αγρότες της περιοχής θα συνεχίζουν κάθε χειμώνα να τσαλαβουτούν στις λάσπες ειδικά για να συλλέξουν τον ελαιόκαρπο της περιοχής

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου