27.3.20

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου

Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας στη θαλάσσια περιοχή Λιμένα Καλαμάτας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, κατατέθηκε στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών από την «Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.».
Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη αυτή, καθώς προχωράει η σχετική διαδικασία που αφορά την άδεια ίδρυσης, ενώ θα ακολουθήσει η συζήτηση για τον τρόπο αξιοποίησης, είτε μέσω διαγωνισμού, είτε μέσω σύμβασης παραχώρησης, θέμα για το οποίο θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενη Διαπαραταξιακή καθώς και σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ίδρυση υδατοδρομίου δύναται να προχωρήσει ανεξάρτητα από την εξέλιξη της επικαιροποίησης του master plan του λιμένα.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου