" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

2.3.12

Κατάθεση αίτησης στο ΙΚΑ για την καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης

ΟΔΗΓΙΕΣ για όσους ασφαλισμένους του ΙΚΑ επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Όπως αναφέρεται, για να καταμετρηθεί ο χρόνος ασφάλισης θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση.
Το δικαίωμα αυτό των ασφαλισμένων ασκείται μία φορά μέσα στα δύο τελευταία χρόνια πριν από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους. Η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κατατίθεται στα περιφερειακά και τοπικά υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.
Με τη χορήγηση των βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης θα προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδους ασφάλισης κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο ΕΤΕΑΜ.
Στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος δεν προσδιορίζονται τυχόν πλασματικοί χρόνοι που κατά τα άλλα έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι.
Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα υποβάλλεται στο Ίδρυμα όταν αυτό είναι τελευταίος φορέας. Θα λογίζεται, δε, ως αίτηση που υποβάλλεται και στους άλλους φορείς και θα τους γνωστοποιείται άμεσα η υποβολή της, ώστε καθένας από τους φορείς αυτούς, αφού καλέσει τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν, θα εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου