8.9.15

Δείτε πως "λειτουργεί" ο καλπονοθευτικός εκλογικός νόμος και πώς γίνεται η κατανομή των εδρών

Το ισχύον σύστημα ανήκει στην κατηγορία της ενισχυμένης αναλογικής, συνδυάζοντας στοιχεία απλής αναλογικής και πλειοψηφικού.
 
Ο ισχύων εκλογικός νόμος προβλέπει κατανομή των 250 εδρών (εκ των οποίων 12 επικρατείας) σε όλα τα κόμματα που θα επιτύχουν πανελλαδικό ποσοστό άνω του 3% και επί πλέον 50 έδρες στο πρώτο κόμμα.
 
Οι 12 έδρες επικρατείας μοιράζονται στα κόμματα, άνω του 3%, αναλογικά. Το εκλογικό μέτρο, γι΄ αυτήν την κατανομή είναι το πανελλαδικό ποσοστό 8,33%. Δηλαδή αν τα δυο μεγάλα κόμματα κυμανθούν περί το 30% θα λάβουν από 4 βουλευτικές έδρες επικρατείας. Για να πάρει ένα κόμμα 5 απαιτείται ποσοστό πλέον του 36% και σε συνδυασμό με τα ποσοστά των μικρών κομμάτων.
 
Έτσι, με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, μια πιθανή κατανομή των εδρών επικρατείας είναι: 1ο κόμμα 4 έδρες, 2ο κόμμα 4 και από μια έδρα, τέσσερα από τα μικρά κόμματα.
 
Οι υπόλοιπες 250-12=238 έδρες αρχίζουν να κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια, με σειρά από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα κόμματα, ως εξής: 
 
Σύμφωνα  με πανελλαδικό ποσοστό το μικρότερο κόμμα δικαιούται ένα αριθμό εδρών πχ 12. Θα αρχίσει να καταλαμβάνει αυτές τις έδρες σε εκλογικές περιφέρειες όπου πέτυχε το μέγιστο αριθμό ψήφων. Αυτό οδηγεί στο πιθανότερο αποτέλεσμα να πάρουν τα μικρά κόμματα έδρες σε μεγάλες εκλογικές περιφέρειες όπου οι ψηφοφόροι είναι πολυάριθμοι.
 
Τελικά σε 5-εδρικές, 4-εδρικές και λιγότερο περιφέρειες όσο μεγάλο ποσοστό κι αν πετύχει ένα μικρό κόμμα είναι στατιστικά δύσκολο να πάρει έδρα.
 
Στις προσεχείς εκλογές και με την πιθανότητα εισόδου στη βουλή περισσοτέρων κομμάτων, αλλά με ποσοστά χαμηλά (της τάξεως κάτω του 10%) υπάρχει πιθανότητα στις 5-εδρικές περιφέρειες ένα μικρό κόμμα να κερδίσει έδρα. 
 
Έτσι η κατανομή πιθανά θα γίνει από 4 έδρες (το 1ο κόμμα), 1 έδρα (το 2ο κόμμα) σε 3 έδρες (1ο), 1 έδρα (το 2ο) και 1έδρα (κάποιο από τα μικρά κόμματα).      

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου