15.10.10

Νάντια Γιαννακοπούλου .«Να ενεργήσουμε για την αποσυμφόρηση των ιατρείων του ΙΚΑ»

ΕΡΩΤΗΣΗ -Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Να ενεργήσουμε για την αποσυμφόρηση των ιατρείων του ΙΚΑ !!
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί, αναμφίβολα, τη βάση του συστήματος υγείας κάθε χώρας και το βασικό πυλώνα για την προαγωγή υγείας, την πρόληψη της αρρώστιας, την περίθαλψη, την παρακολούθηση, καθώς και την αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελεί τον κύριο φορέα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για το ήμισυ και πλέον του πληθυσμού της χώρας και στα 70 χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει, προοδευτικά, ένα πανελλαδικό δίκτυο Κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας, που αποτελείται από τις μονάδες του και τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, και το οποίο εξασφαλίζει τόσο την εύκολη πρόσβαση και κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων, με ποιότητα και εύρος υπηρεσιών, όσο και την αποσυμφόρηση, λειτουργική και οικονομική, των νοσοκομείων.
Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει πλήρεις υπηρεσίες ιατρικής και οδοντιατρικής φροντίδας, που καλύπτουν πρόληψη - διάγνωση - θεραπεία - αποκατάσταση, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες εργαστηριακής εξυπηρέτησης και πρόνοιας. Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας παρέχονται σε 317 οργανωμένους υγειονομικούς σχηματισμούς του Ιδρύματος, ενώ σε 112 περιοχές οι γιατροί ειδικοτήτων του Ιδρύματος εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Ωστόσο, το ΙΚΑ, το μεγαλύτερο ταμείο ασφάλισης στη χώρα μας, παρουσιάζει ελλείψεις σε πόρους, ιατρικό προσωπικό αλλά και κατάλληλους χώρους, που έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τις ουρές, την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, τη μη παροχή της κατάλληλης ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του και τη συσσώρευση κοινωνικής δυσαρέσκειας. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως οι προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί η κρίση καθώς και το μεταρρυθμιστικό της έργο υπονομεύονται εξ’ αντικειμένου στα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας, από την αποκαρδιωτική κατάσταση του τελευταίου κρίκου διανομής δημοσίων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αξιοπερίεργο το πώς θα υλοποιηθούν οι στόχοι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θέτουν τα κέντρα υγείας αστικού τύπου σε ρόλο βασικού στυλοβάτη. Κατόπιν αυτών,
Ερωτάται η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Προτίθεται να προβεί σε άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης των προβλημάτων στα ιατρεία του ΙΚΑ και στην καθημερινή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων;
2. Με τι χρονοδιάγραμμα προβλέπεται η επίλυση του ακανθώδους ζητήματος της ένταξης των ιατρείων του ταμείου στο γενικότερο πλαίσιο του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, προκειμένου να μπουν στο κεντρικό πλαίσιο συντονισμού παροχής υγείας, να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών και την ορθότερη διαχείριση των υπαρχουσών δομών;
Η ερωτώσα βουλευτής,
Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου