15.10.10

Τελευταία μέρα για ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία !!

Στόχος της κυβέρνησης είναι να μπουν στα ταμεία μέχρι την λήξη της προθεσμίας πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ !!
Σήμερα, Παρασκευή, είναι η τελευταία μέρα προκειμένου οι περίπου 800.000 ασφαλισμένοι να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σε όλα τα Ταμεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η κυβέρνηση προειδοποιεί με αυστηρές κυρώσεις, που φτάνουν ακόμα και στο κλείσιμο επιχειρήσεων ή στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών.
Συνολικά, οι οφειλές ανέρχονται σε 15 δισεκατομμύρια και με βάση την ρύθμιση για την τακτοποίησή τους δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών με εκπτώσεις 80% και 60% για εφάπαξ εξόφληση ή καταβολή σε δόσεις, αντίστοιχα.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να μπουν στα ταμεία μέχρι την λήξη της προθεσμίας πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ.
Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εισφορές στο ΙΚΑ από οφειλές προαιρετικής ασφάλισης και στον ΟΑΕΕ χρέη από αυτασφάλιση, αναγνώριση στρατιωτικής θητείας κ.λπ. καθώς και οφειλές από περιπτώσεις θεομηνιών.
Τα παράβολα για τη ρύθμιση χρεών..
50 ευρώ για οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ

100 ευρώ για οφειλές από 50.001 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ

150 ευρώ για οφειλές από 100.001 ευρώ μέχρι 150.000 ευρώ

200 ευρώ για οφειλές από 150.001 ευρώ μέχρι 200.000 ευρώ

250 ευρώ για οφειλές από 200.001 ευρώ μέχρι 250.000 ευρώ

300 ευρώ για οφειλές από 250.001 ευρώ μέχρι 300.000 ευρώ

400 ευρώ για οφειλές από 300.001 ευρώ και άνω

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου