20.3.20

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Κλήση στρατευσίμων κλάσεως 2025 (έτος γεννήσεως 2004)

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2119/93 καλούνται τα αγόρια που έχουν γεννηθεί το έτος 2004 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Καλαμάτας, να επικοινωνήσουν αυτά ή οι γονείς τους στα τηλέφωνα 2721 3 60822 και 2721 3 60821 (Γραφείο Δημοτολογίου) το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, προκειμένου να συμπληρωθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου