20.3.20

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - «Να στηρίξουμε αυτούς που μας στηρίζουν»

Γιάννης Λάσκαρης 

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης/ανεξάρτητος Δημ. Σύμβουλος)

Στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε η αρωγή και η παρουσία  του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης  στην μεγάλη επικράτεια του Δήμου είναι αναμφισβήτητη και απαραίτητη. Ωστόσο το έργο της υπηρεσίας που αναζητούμε συχνά τη βοήθεια έχει και τις δικές της ανάγκες που πρέπει να αξιολογήσουμε όσοι ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση. Είναι απαραίτητη η  ενεργοποίηση διαπαραταξιακής ομάδας (μέχρι 4 μέλη) που άμεσα θα συζητήσει  λειτουργικά προβλήματα για  τα οποία η αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει αρωγός και φυσικά ξεκινώντας με  την ανάγκη  για τον εφοδιασμό του αστυνομικού προσωπικού με υγειονομικό υλικό, επί σκοπώ προληπτικής προστασίας του από τον νέο κορωνοϊό καθώς και ευρεία συζήτηση και καταγραφή  για τις  κτηριακές ανάγκες και υλικοτεχνικές προκειμένου να εργάζεται σε λειτουργικό χώρο  το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης  μας. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε αυτούς που μας στηρίζουν καθώς έχουμε εισέλθει σε μια εποχή που οι συνέργειες δρουν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου