21.3.20

Πότε αλλάζει η ώρα

Σε θερινή ώρα 2020 περνάει η Ελλάδα την Κυριακή, 29 Μαρτίου. Η αλλαγή ώρας θα είναι η πρώτη για το 2020 καθώς ακολουθεί τον Οκτώβριο η μετάβαση στη χειμερινή ώρα.
Η θερινή ώρα 2020 θα τεθεί σε ισχύ και στην Ελλάδα, την Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020 οπότε και θα γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά.

Συγκεκριμένα, στις 3:00 τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου του 2020 τα ρολόγια θα πρέπει να γυρίσουν μπροστά ώστε να δείχνουν 4:00 τα ξημερώματα.
Η εφαρμογή της θερινής ώρας ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου κι ως εκ τούτου φέτος πέφτει στις 29 Μαρτίου 2020.

Η επόμενη αλλαγή ώρας 2020

Η ώρα αλλάζει ξανά την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου οπότε και πηγαίνουμε στη χειμερινή ώρα.
Ως εκ τούτου, η χειμερινή ώρα 2020 θα τεθεί σε εφαρμογή την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη, όταν τα ρολόγια δείξουν 4:00, θα πρέπει να τα γυρίσουμε μία ώρα πίσω και να δείξουν 3:00.

Γιατί γίνεται η αλλαγή ώρας

Η αλλαγή ώρας τέθηκε σε εφαρμογή μέσα στον 20ο αιώνα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης του ήλιου και του φυσικού φωτός. Το μέτρο υιοθέτησαν οι χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα κατά την πετρελαϊκή κρίση του ’70. Από το 1980, η ΕΕ θέσπισε σταδιακά νομοθεσία με στόχο την εναρμόνιση των ημερομηνιών αλλαγής ώρας στις χώρες της Ευρώπης.
Από το 2001, η αλλαγή ώρας καθορίζεται από την Οδηγία 2000/84/ΕΚ που προβλέπει την υποχρέωση όλων των κρατών μελών να αλλάζουν τα ρολόγια σε θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στην κανονική ώρα (χειμερινή) την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Πότε θα καταργηθεί η αλλαγή ώρας

Προς την κατάργηση της αλλαγής ώρας κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο αυτό μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει η Κομισιόν.
Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας σε όλη την ΕΕ επιτρέποντας σε κάθε κράτος-μέλος να επιλέξει την ώρα που επιθυμούσε να διατηρήσει (χειμερινή ή θερινή).
Η Ευρωβουλή υιοθέτησε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας τον τερματισμό της αλλαγής ώρας από τον Απρίλιο του 2021.
Εάν η πρόταση για τον Απρίλιο του 2021 γίνει αποδεκτή, τότε όσες χώρες επιλέξουν να διατηρήσουν τη θερινή ώρα θα κάνουν την τελευταία αλλαγή τον Μάρτιο του 2021. Όσες χώρες επιλέξουν να διατηρήσουν τη χειμερινή ώρα, θα κάνουν την τελευταία αλλαγή τον Οκτώβριο του 2021.

Ενστάσεις για την ημερομηνία κατάργησης της αλλαγής ώρας

Για την οριστικοποίηση της κατάργησης της αλλαγής ώρας, πρέπει να αποφασίσει και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή οι αρμόδιοι υπουργοί όλων των χωρών της ΕΕ.
Για τον λόγο αυτό, ίσως χρειαστούν παραπάνω χρόνια και η κατάργηση να τεθεί σε εφαρμογή πέραν του 2021.
Ο λόγος είναι ότι οι αρμόδιοι υπουργοί ευρωπαϊκών χωρών έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη δυνατότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα μέχρι το 2021 και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου