27.8.09

Κλιματιστικά – 141.323 Νοικοκυριά μπήκαν στην διαδικασία της ….απόσυρσης

Αντικαταστάθηκαν και ανακυκλώθηκαν 141.323 παλαιά κλιματιστικά, υπερτριπλάσια του αρχικού στόχου, που ήταν 45.000, κατά τη διάρκεια της δράσης, δράση "Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό" ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 22 Αυγούστου.

Το ύψος της σχετικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 46,9εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό των 15 εκατ ευρώ, ο οποίος αναθεωρήθηκε λόγω της αυξημένης ζήτησης και της μεγάλης ανταπόκρισης των καταναλωτών.

Η εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται σε 53,26 γιγαβατώρες/έτος όταν ο αρχικός στόχος ήταν 16,96 γιγαβατώρες/έτος. Αντίστοιχα η μείωση των εκπομπών CO2 εκτιμάται σε 46,87 χιλιάδες τόνους/έτος, με αρχικό στόχο τους 14,9 χιλιάδες τόνους/έτος.

Ο μέσος όρος των πωλήσεων ανά ημέρα ανήλθε σε 2.250. Κατά τις πρώτες μέρες εφαρμογής της δράσης ο ημερήσιος μέσος όρος των πωλήσεων ήταν περίπου 4.000, ενώ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος μειώθηκε περίπου στα 1.550. Κατά τις δύο τελευταίες μέρες υλοποίησης της δράσης οι πωλήσεις ανά ημέρα ανήλθαν σε περίπου 3.200.

Η μεγάλη συμμετοχή των καταστημάτων στη δράση και η αυξημένη ανταπόκριση των καταναλωτών αποδεικνύεται και από την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και τον αριθμό των κλήσεων στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών. Η συνολική επισκεψιμότητα της επίσημης ιστοσελίδας της δράσης ανήλθε στα 370.242 άτομα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι την ιστοσελίδα επισκέφθηκαν και άτομα από 65 ακόμη χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Βέλγιο, Η.Π.Α. κλπ). Το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (Help-Desk) ανταποκρίθηκε επιτυχώς σε 26.043 ερωτήματα καταστημάτων και καταναλωτών.

Η δράση "Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό" ξεκίνησε στις 05/06/2009 με την εγγραφή των καταστημάτων που συμμετείχαν σε αυτή και την παροχή πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους και άνοιξε για τους καταναλωτές στις 10/06/2009.

Η δράση ολοκληρώθηκε για τους καταναλωτές το Σάββατο 22/08/09, με μεγάλη επιτυχία, με αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και τη τελευταία ημέρα, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία ακόμα και των ίδιων των φορέων της αγοράς, με τους οποίους το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε ευρεία διαβούλευση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου