20.3.15

Νέα ονομαστική αξία ανά μετοχή στην καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ

Από τις 24 Μαρτίου 2015, οι μετοχές της εταιρείας Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΚΑΡΕΛ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιµες στο Χρηματιστήριο Αθηνών µε τη νέα ονομαστική αξία 11,83 ευρώ ανά μετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 11.398.800 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών, που είχαν σχηματιστεί κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 2238/1994.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί µε αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 7,70 ευρώ σε 11,83 ευρώ.
Μετά την ΑΜΚ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 32.650.800,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.760.000 κοινές, ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 11,83 ευρώ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου