23.12.17

Πρόγραμμα Στήριξης Ευάλωτων Νοικοκυριών, μέσω χρεωστικής κάρτας, για την Αντιμετώπιση του Χειμώνα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί για δεύτερη χρονιά πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών, μέσω χρεωστικής κάρτας, για την αντιμετώπιση του χειμώνα. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τα Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ. στο Κιλκίς, τα Ιωάννινα, τη Χαλκίδα και τον Πειραιά και χρηματοδοτείται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.
Η διανομή των καρτών και η πίστωσή τους έχουν ολοκληρωθεί. 
Η οικονομική ενίσχυση αφορούσε στην κάλυψη εξόδων θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και στην αγορά ατομικών ειδών όπως ηλεκτρική κουβέρτα, πάπλωμα, ζεστά ρούχα, κ.ά. για τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2017.
Στόχος του προγράμματος ήταν όλα τα νοικοκυριά που συμμετείχαν σε αυτό να εξασφαλίσουν θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και ζεστό νερό, καθώς και χρήσιμα είδη για τις ανάγκες του χειμώνα.
Η αξία που μεταφέρθηκε, μέσω της κάρτας, κυμαινόταν μεταξύ 120 ? και 330 ? για κάθε μήνα με την αντίστοιχη προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Μεταφερό-μενη αξία
Μέλη οικογένειας
1
2
3
4
5
6
7 +
Ποσό
120 ευρώ
160 ευρώ
200 ευρώ
240 ευρώ
280 ευρώ
305 ευρώ
330 ευρώ
Η επιλογή των δικαιούχων έγινε από τους καταλόγους των ευάλωτων νοικοκυριών που εξυπηρετεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 
 Στην περιοχή των Ιωαννίνων, το πρόγραμμα συμπεριέλαβε και εξυπηρετούμενους της Μητρόπολης Ιωαννίνων. 
Η επιλογή του συνόλου των δικαιούχων έγινε με βάση συγκεκρινένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου