3.5.19

«Καρέλιας»: Σε ξένες τράπεζες το… 93,5% από τη συνολική ρευστότητα-ρεκόρ των 404,1 εκατ. ευρώ

-Η ιστορική ελληνική καπνοβιομηχανία διατηρεί διαχρονικά ως βασική της επιλογή τις ξένες τράπεζες. -Μόλις το 6,5% των αποθεμάτων ρευστότητας είναι σε ελληνικές τράπεζες
 του Δημήτρη  Κόκκορη
Στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών έχει φτάσει το… απόθεμα ρευστότητας που διαθέτει η ιστορική καπνοβιομηχανία «Καρέλια». Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία αύξησε κατά 19,8% στη διάρκεια της περσινής ετήσιας χρήσης το ύψος της ρευστότητάς της, που διαμορφώνεται πλέον στα επίπεδα των 404,1 εκατ. ευρώ.
Από την τεράστια αυτήν κεφαλαιακή «δύναμη πυρός», μόλις το 6,5% βρίσκεται με τη μορφή καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες. Το υπόλοιπο… 93,5% είναι σε ξένες τράπεζες και διεθνείς οίκους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, καθώς πέραν των καταθέσεων αφορά τοποθετήσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια εξωτερικού, σε προϊόντα Money Market, όπως επίσης και σε διεθνή εταιρικά και τραπεζικά ομόλογα.
Η επιλογή της καλαματιανής καπνοβιομηχανίας να κρατάει εκτός Ελλάδος τη συντριπτική πλειονότητα της ρευστότητας αποτελεί μια διαχρονικά παγιωμένη πρακτική. Τουλάχιστον από το 2013, όταν και επισήμως απεικονίστηκε στον ισολογισμό της. Το πιθανότερο είναι κάτι αντίστοιχο να συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια.
Αν ληφθεί υπόψη ότι η «Καρέλιας» διαθέτει τα προϊόντα της σε 65 χώρες και ότι το 77,9% των «καθαρών» πωλήσεων (χωρίς τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης) προήλθε πέρσι από το εξωτερικό, τότε μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς το γιατί η περισσότερη ρευστότητα παραμένει εκτός των ελληνικών συνόρων.
Από την άλλη πλευρά βεβαίως, η ελληνική καπνοβιομηχανία δείχνει να είναι προσανατολισμένη σε χρηματοπιστωτικούς οίκους με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση. Κάτι που καταφανώς μειώνει το όποιο ρίσκο εξακολουθεί να έχει η Ελλάδα και συνακόλουθα το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Στα τέλη της περσινής χρονιάς η «Καρέλιας» είχε ταμειακά διαθέσιμα 218,3 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Διαθέσιμα ενισχυμένα κατά… 93,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 124,4 εκατ. ευρώ του 2017.
Από το… παραφορτωμένο ταμείο, μόνο τα 26,1 εκατ. ευρώ έχουν μείνει σε καταθετικούς λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών, ενώ τα υπόλοιπα 192,2 εκατ. ευρώ είναι σε ξένες τράπεζες. Μάλιστα, την περσινή χρονιά, τα ταμειακά διαθέσιμα στις ξένες τράπεζες ενισχύθηκαν κατά 80,6 εκατ. ευρώ, έναντι των 13,3 εκατ. που ήταν η αύξηση των καταθετικών υπολοίπων στην Ελλάδα.
Πέραν των μετρητών που έχει στο ταμείο της η καπνοβιομηχανία, στη συνολική της ρευστότητα συγκαταλέγονται:
Πρώτον, οι τοποθετήσεις της σε Αμοιβαία του εξωτερικού και προϊόντα Money Market, η εύλογη αξία των οποίων ανέρχεται στα 171,5 εκατ. ευρώ. Με διαχειρίστριες τράπεζες την ελβετική UBS, τη δανέζικη Danske Bank και τη γερμανική Deutsche Bank. Στα τέλη του 2017 οι συνολικές τοποθετήσεις αυτού του είδους είχαν εύλογη αξία 174,4 εκατ. ευρώ.
Δεύτερον, οι θέσεις σε εταιρικά και τραπεζικά ομόλογα, τα οποία είναι εκδόσεις διεθνών οίκων και η εύλογη αξία τους ανέρχεται στα 14,3 εκατ. ευρώ. Μειωμένη σε σχέση με τα 38,6 εκατ. ευρώ του 2017, προφανώς λόγω πωλήσεων που έγιναν πέρσι.

Το «χρώμα» του χρήματος

Το ιστορικό ρεκόρ ρευστότητας για την «Καρέλιας», η οποία δεν έχει καθόλου τραπεζικό δανεισμό, έρχεται στο απόηχο της θεαματικής ενίσχυσης της καθαρής κερδοφορίας της καπνοβιομηχανίας, που έφτασε πέρσι στα 79,043 εκατ. ευρώ, από τα 54,741 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2017.
Καταλυτική επίδραση στην άνοδο των κερδών κατά 44,4% είχαν οι (θετικές) συναλλαγματικές διαφορές, η μείωση των εξόδων διάθεσης και, πάνω απ’ όλα, η… επιστροφή προστίμων συνολικού ύψους 15,4 εκατ. ευρώ που αφορούσαν τελωνειακές παραβάσεις, για τις οποίες όμως η εταιρεία δικαιώθηκε δικαστικά. Η μεγαλύτερη υπόθεση είναι αυτή του τελωνείου Νίκης στη Φλώρινα για την οποία η «Καρέλιας» προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το οποίο και δικαιώθηκε αμετάκλητα. Έτσι, το Δημόσιο της επέστρεψε πέρσι 14,4 εκατ. ευρώ που η εταιρεία είχε πληρώσει ως πρόστιμο…
Ανεξαρτήτως αυτών, τα στιβαρά μεγέθη της καλαματιανής καπνοβιομηχανίας αποτυπώνονται και στα καθαρά κέρδη που παράγει συνεχώς και στα 10 χρόνια της ελληνικής κρίσης.
Αρχής γενομένης από το 2009, η «Καρέλιας» έχει παράξει συνολική κερδοφορία 479 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται φυσικά και τα κέρδη ρεκόρ της περσινής χρονιάς. Κάτι που σαφώς πιστώνεται στη διοίκηση που ασκείται από τους αδελφούς Ανδρέα και Ευστάθιο Καρέλια.
Για την περσινή χρήση η εταιρεία πρόκειται να μοιράσει μέρισμα 26,22 εκατ. ευρώ ή 9,5 ευρώ ανα μετοχή πρό φόρου (15%).
Μαζί με εφετινή διανομή κερδών, τα συνολικά μερίσματα της «Καρέλιας» στη 10ετία της κρίσης ανέρχονται στα 241,8 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τη μερίδα του λέοντος, δηλαδή περί τα 230 εκατ. ευρώ προ φόρου, την καρπώνονται οι βασικοί μέτοχοι αλλά… διχασμένοι κληρονόμοι της ευρύτερης οικογένειας των Καρέλια. Οι ασκούντες σήμερα τη διοίκηση Ανδρέας και Ευστάθιος Καρέλιας κατέχουν το 42,542% των μετοχών, ενώ μαζί με το ποσοστό του κοινωφελούς ιδρύματος (7,15%) το δικό τους «μπλοκ» φτάνει να κατέχει το 49,692% της εισηγμένης καπνοβιομηχανίας.
Στην αντίπερα όχθη και εκτός της Διοίκησης, βρίσκεται η ξαδέλφη τους Ιωάννα Καρέλια που μαζί με τη μητέρα της, Ασημίνα Σπυροπούλου, έχουν το 45,351% των μετοχών της εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια, από την πλευρά τους, εγείρονται διάφορες ενστάσεις, οι οποίες όμως καταλήγουν μόνο σε αναβολές των γενικών συνελεύσεων. Χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή καταβολή των «χρυσών» μερισμάτων…
Η υπερσυγκεντρωμένη μετοχή της «Καρέλιας» βρίσκεται τώρα στα 260 ευρώ, με απώλειες 7,1% σε 12μηνη βάση.
Σε ό,τι αφορά την χρηματιστηριακή της αξία, αυτή ανέρχεται τώρα στα 717,6 εκατ. ευρώ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου