2.5.19

“Δια-Πυρός 2019” - Μεγάλη άσκηση δασικής πυρκαγιάς στην Νέδουσα Ταυγέτου !

Ασκηση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης κλίμακας θα πραγματοποιηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας την Πέμπτη 9 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί στον Ταΰγετο, σε δασική περιοχή κοντά στη Νέδουσα.

Η άσκηση με την κωδική ονομασία “Δια-Πυρός 2019” θα αντιμετωπιστεί ως πραγματικό συμβάν δασικής πυρκαγιάς και θα ακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά στάδια, αναπτύσσοντας πλήρως τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το τρέχον έτος, με τις προβλεπόμενες ενέργειες από το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών 2019 ΠΕΠΥΔ Πελοποννήσου και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη δασοπυρόσβεση.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου