29.8.19

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι ειδικότητες  που θα λειτουργήσουν  στο ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμάτας για το σχολικο έτος 2019-2020 είναι οι εξής:

1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ  (α’εξ.)
2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α’εξ.)
3 . Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α’εξ.)
4. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων   α’εξ.)
5. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας (γ' εξ.)
6. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (γ’εξ.)
7. Τεχνικός Η/Υ  (γ' εξ.)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. προτίμησής τους από 02-09-2019 έως 13-09-2019 .
∆ικαίωµα εγγραφής στο Α’ εξάµηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 
∆ικαίωµα εγγραφής στο Γ’ εξάµηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας σύµφωνα µε τις υπ΄αριθµ. K1/149167/2015 και Κ1/47016/2016 εγκυκλίους της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 
Πληροφορίες – Εγγραφές: Καθημερινά 08:00-14:00 ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:
 Εθν. Οδός Καλαµάτας - Αθήνας, Ασπρόχωµα, τηλ. 2721099624

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου