3.3.21

13.500 εργάτες γης στη Μεσσηνία για τη διετία 2021-2022

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η διαδικασία μετάκλησης εργατών από τρίτες χώρες ξεκίνησε, ενώ πριν από ένα μήνα πήρε ΦΕΚ η απόφαση με την κατανομή ανά περιοχή.
Τη διαβεβαίωση αυτή παρέσχε το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών Β. Βασιλειάδη και Γ. Καρασμάνη στη Βουλή, οι οποίοι ζητούσαν την επιτάχυνση των διαδικασιών μετάκλησης των αλλοδαπών εργατών εξαιτίας της πρωιμότητας στην καλλιέργεια σπαραγγιού.
Η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών, στις ερωτήσεις των βουλευτών που έχουν κατατεθεί για το θέμα, υποστηρίζει τα εξής: “Σε απάντηση των εν θέματι αναφορών επισημαίνεται ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί εγκαίρως σε όλες τις δέουσες ενέργειες και η σχετική Κοινή υπουργική απόφαση για τον “Καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022”, που περιλαμβάνει και τους εποχικά εργαζομένους, ενώ έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης από τις 5 Φεβρουαρίου.
Ως εκ τούτου, η διαδικασία μετάκλησης έχει ήδη εκκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι εργάτες, οι οποίοι σημειωτέoν, εξαιρούνται από την απαγόρευση εισόδου στη χώρα λόγω της πανδημίας COVID-19, δύνανται να εισέλθουν στη χώρα για αγροτικές εργασίες”.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για τη Μεσσηνία προβλέπεται η μεγαλύτερη κατανομή εργατών από τους υπόλοιπους νομούς της Πελοποννήσου. Ειδικότερα, με εξαρτημένη εργασία έχει επιτραπεί η είσοδος σε 5.160 εργάτες, με εποχική 8.290, ενώ για άλλες ειδικότητες 88. Αντίστοιχα για την υπόλοιπη Περιφέρεια τα νούμερα έχουν ως εξής: Αργολίδα: 1.020, 1.030, 320, για την Αρκαδία μόνο 312 με εξαρτημένη εργασία, για την Κορινθία 1.420, 1.270 και 200 και για τη Λακωνία 120, 1.480 και 5.
Α.Π.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου