" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

11.12.14

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Απογραφή στρατευσίμων γεννηθήντων το 1997

Ανακοινώνεται ότι από 02 Ιαν 2015 μέχρι και 31 Μαρ 2015 καλούνται όλοι
οι άρρενες στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 1997 (κλάση 2018).
προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.
2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, είτε στην έδρα
της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου στην Τρίπολη αλλά και σε
οποιαδήποτε άλλη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
3. Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίαση τους να γνωρίζουν τα
μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν μαζί τους φωτοτυπία
των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου
τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία ή, εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων,
πιστοποιητικό Δήμου - Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους
σε Μητρώα Αρρένων, και το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους. Επίσης, να
γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και,
εφόσον διαθέτουν, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), προκειμένου
να τους δηλώσουν κατά τη διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.
4. Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα
επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο πρόσθετες στρατιωτικές
υποχρεώσεις.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου