21.12.09

Έδωσαν ψίχουλα στους αγρότες – Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι που άφησαν την ψηφιοποίηση στα ….συρτάρια


Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών βρίσκονται πιστωμένες από σήμερα, με τη μέθοδο της «ταμειακής διευκόλυνσης» - άτοκο δάνειο μέσω ATEbank - προκαταβολές της φετινής ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης, που κυμαίνονται από 40% έως και 60% του συνόλου της ενίσχυσης. To ποσοστό της προκαταβολής εξαρτάται από το βαθμό ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων, που έχει επιτευχθεί σε κάθε Νομό της χώρας.Στις περιοχές που η ψηφιοποίηση κυμαίνεται πάνω από 60% των αγροτεμαχίων το ποσοστό της προκαταβολής ανέρχεται στο 60%. Εκεί που η ψηφιοποίηση κυμαίνεται μεταξύ 30% έως 60% προκαταβάλλεται το 50% της ενιαίας ενίσχυσης, ενώ εκεί που είναι κάτω του 30%, πιστώθηκε το 40% της φετινής ενιαίας ενίσχυσης. Συνολικά υπολογίζεται ότι πιστώθηκαν 1,15 δισ. ευρώ, από τα 2,4 δισ. του συνόλου της ενιαίας ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων και των ποιοτικών παρακρατημάτων.Λόγω της «ταμειακής διευκόλυνσης» οι δικαιούχοι αγρότες θα πρέπει για την είσπραξη των αναλογούντων ποσών να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση εκχώρησης της κοινοτικής ενίσχυσης στην Τράπεζα για τη λήψη του άτοκου δανείου...

Από τα ποσά που κατατέθηκαν θα αφαιρούνται οι αμοιβές των Ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ενώ θα παρακρατούνται και τυχόν χρέη προς τις Ενώσεις για την αγορά γεωργικών εφοδίων, μέχρις ενός ποσοστού επί της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης.Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή με απόφαση της Επιτρόπου Γεωργίας κ. Μάριαν Φίσερ Μπόελ δόθηκε, κατ΄ εξαίρεση, δίμηνη παράταση στη χώρα μας για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων.Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η κ. Μπόελ:• Παρέχεται, κατ΄ εξαίρεση, παράταση ενός μηνός, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων.• Παρατείνει μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2010 η προθεσμία διεξαγωγής των απαραίτητων δειγματοληπτικών ελέγχων επί των ψηφιοποιημένων αγροτεμαχίων και τη διασταύρωση των στοιχείων, με τη μέθοδο της τηλεανίχνευσης, που δηλώθηκαν από τους Έλληνες αγρότες.• Όσα αγροτεμάχια δεν ψηφιοποιηθούν μέχρι 31.1.2010, οι κάτοχοί τους θα εξαιρεθούν από την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2009.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου