21.12.09

Καταστροφή από κεραυνό ,αναμεταδότη στον Ταΰγετο


Από κεραυνό καταστράφηκαν το σύνολο σχεδόν των εγκαταστάσεων του αναμεταδότη τηλεοπτικού σήματος, στην περιοχή Λαδά-Καρβέλι (από τον δήμο Καλαμάτας δόθηκε εντολή σε τριμελή επιτροπή για σύνταξη και υποβολή έκθεσης ώστε, με σύντομες διαδικασίες να υπάρξει αποκατάσταση).
Σημειώνεται ότι από την πτώση του κεραυνού καταστράφηκε και το δίκτυο της ΔΕΗ που τροφοδοτεί τον αναμεταδότη.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου