23.12.09

Βασικός Μέτοχος στην Καρέλια ΑΕ ο Κωνσταντίνος Ι. Καρέλιας


1.Ο κ. Κωνσταντίνος Ι. Καρέλιας κατέχει ποσοστό 42,62% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 1.176.280 κοινές μετοχές με ψήφο.
2.Ο κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας κατέχει ποσοστό 19,51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 538.574 κοινές μετοχές με ψήφο.
3.Ο κ. Ευστάθιος Γ. Καρέλιας κατέχει ποσοστό 18,86% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 520.593 κοινές μετοχές με ψήφο.
4.Το "Ίδρυμα Γεωργίου & Βικτορίας Καρέλια κατέχει ποσοστό 7,15% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 197.332 κοινές μετοχές με ψήφο.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου