29.3.10

Από το 2014 νέα κριτήρια καθορισμού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Από το 2014 θα τεθούν σε ισχύ τα νέα κριτήρια καθορισμού για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ομάδας εργασίας «Αγροτική Ανάπτυξη» της COPA-COGECA από την εκπρόσωπο της οργάνωσης κα Nella Mikkola.
Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι των κρατών-μελών τόνισαν ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερου καθορισμού των κριτηρίων (π.χ. σε ό, τι αφορά τα γεωφυσικά κριτήρια), ενώ εξέφρασαν αμφιβολίες για το, αν τα κριτήρια βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και για το αν είναι ευέλικτα, μη αντικρουόμενα μεταξύ τους και εφαρμόσιμα στην πράξη.Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θ' ανακοινώσει τη γνώμη της στις 17/12/2010, ενώ προτάσεις και σχόλια για το όλο θέμα πρέπει άμεσα να υποβληθούν στην COPA-COGECA.Αξίζει ν' αναφερθεί ότι ο κ. Jovanni Garni παρουσίασε σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου για την γεωργία στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, αναφορά στη Μεσογειακή ζώνη και προσπάθεια να δημιουργηθούν νέα κριτήρια (π.χ. ξηρασία, ζέστη).Τέλος ορισμένοι εξέφρασαν την άποψη ότι είναι ελλιπή (δεν περιλαμβάνονται δημογραφικά, οικονομικά και ορισμένα κλιματολογικά κριτήρια).Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και ο προϊστάμενος της ΥΟΠΑ της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Μιχάλης Σμύρης, κατέληξε με το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επαναπροσεγγισθεί το όλο θέμα με υποβολή σχολίων-επισημάνσεων-προτάσεων άμεσα στην κα Nella Mikkola
Πασεγές

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου