23.2.12

Νέα παράταση έως τις 30 Ιουνίου για τη ρύθμιση αυθαιρέτων !!

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011), σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα πολλών πολιτών.
Η αντίστοιχη προθεσμία για την υποβολή του τεχνικού φακέλου, για τις υποβαλλόμενες μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2012 αιτήσεις, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης αυθαιρέτων προκύπτει ότι o αριθμός των δηλώσεων που έχουν εισαχθεί στο σύστημα έχει ξεπεράσει τις 259.748. Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα από τις δηλώσεις αυτές ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί από παράβολα και πρόστιμα περίπου 312 εκ. ευρώ.
Για την εξυπηρέτηση του κοινού και των μηχανικών είναι διαθέσιμες υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και σειρά ερωτήσεων - απαντήσεων για όλες τις ειδικές περιπτώσεις που έχουν περιέλθει στη γνώση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ (http://goo.gl/hVCit).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου