23.2.12

Προσωρινή εντολή απαγόρευσης διακοπής ρεύματος για 63 πολίτες !!

Απαγορεύει το Μονομελές Πρωτοδικείο, με προσωρινή εντολή, που θα ισχύει έως τις 4 Ιουλίου 2012, τη διακοπή ηλεκτροδότησης στα σπίτια 63 πολιτών, που προσέφυγαν στο δικαστήριο, λόγω αδυναμίας καταβολής του έκτακτου τέλους ακινήτων.
Οι 63 πολίτες κατέθεσαν αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία και προσδιορίστηκε να συζητηθεί τον Ιούλιο, ενώ παράλληλα ζήτησαν από το δικαστήριο την έκδοση προσωρινής διαταγής.
Στην αίτηση, κατά περίπτωση, γίνεται επίκληση λόγων υγείας, που επιβάλουν τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησής τους, ή ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης, σε περιπτώσεις επαγγελματικής στέγης, που θα επιφέρει η διακοπή του ρεύματος.
Με την προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο (υπ΄αριθμόν 1878/2012 της προέδρου Πρωτοδικών, Αγγελικής Προύντζου) απαγορεύει στη ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα στους προσφεύγοντες πολίτες, αποδεχόμενο το αίτημά τους και θεωρώντας βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται. Αντίστοιχες αποφάσεις, κάποιες μάλιστα εισήλθαν και στην ουσία της υπόθεσης, έχουν εκδοθεί από δικαστήρια όλης της χώρας.
Στο δικόγραφό τους, οι 63 χαρακτηρίζουν "καταχρηστικό" το δικαίωμα της ΔΕΗ να μπορεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς, όπως τονίζουν, «υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη» ,ενώ σημειώνουν ότι παρανόμως περιελήφθη το έκτακτο τέλος στους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης.
Τέλος, επικαλούνται κοινοτική οδηγία (2009/72) η οποία ορίζει ότι δεν μπορεί να διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου