25.5.12

Ακυρώθηκε το Γ4 ερώτημα της Φυσικής στις Πανελλαδικές

Ακυρώθηκε το Γ4 ερώτημα της Φυσικής στην οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι και το οποίο είχε προβλήματα στην διατύπωσή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εξετάσεων, εστάλη οδηγία στα βαθμολογικά κέντρα, στα οποία δεν έχει ακόμη αρχίσει η βαθμολόγηση, να κατανεμηθούν στα υπόλοιπα ερωτήματα οι 7 μονάδες που αναλογούν στο εν λόγω θέμα.

Η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής έχει ως εξής :

"Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων απέστειλε Οδηγία στα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση στο μάθημα της Φυσικής.

Στο Γ4 ερώτημα παρατηρήθηκε ότι είναι ελλιπής η διατύπωσή του. Συγκεκριμένα, δεν προσδιορίζεται ότι η ζητούμενη γωνία αναφέρεται στο πρώτο μέγιστο της κινητικής ενέργειας. Κατόπιν τούτου, το ερώτημα Γ4 ακυρώνεται και οι αντίστοιχες μονάδες ανακατανέμονται στα υπόλοιπα ερωτήματα Γ1, Γ2 και Γ3 του θέματος.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τη γραπτή εξέταση του μαθήματος της Φυσικής, η βαθμολόγηση δεν έχει ακόμη αρχίσει ενώ για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικά (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) στο μάθημα, ισχύει η ίδια ρύθμιση".

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις πανελλαδικές εξετάσεις να ακυρώνεται ένα ερώτημα.
 Οι καθηγητές τονίζουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μεγάλο το ψυχολογικό κόστος των υποψηφίων, αλλά σε κάθε περίπτωση, προσθέτουν ότι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο αριθμός εισακτέων είναι συγκεκριμένος.

Επίσης προβλέπουν μεγάλη πτώση στις επιδόσεις των υποψηφίων, εξαιτίας όχι μόνον του συγκεκριμένου ζητήματος, αλλά και επειδή όλα τα θέματα της Φυσικής ήταν φέτος απαιτητικά, δύσκολα και πολλά, ώστε πολλοί δεν πρόλαβαν μέσα στο τρίωρο που είχαν στη διάθεση τους να γράψουν ολοκληρωμένα τις απαντήσεις.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου