25.5.12

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Συνεδριάζει το Δ.Σ της ΦΑΡΙΣ με 5 θέματα !!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7 η /2012
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η /2012 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς Eπιχείρησης «ΦΑΡΙΣ», που θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Αριστομένους 28, την Δευτέρα 28 Μαΐου και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:
1/ α. Έγκριση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια του 18ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
     β. Καθορισμός διδάκτρων
2. Έγκριση εξόδων Συγκροτημάτων και Παράλληλης Εκδήλωσης στα πλαίσια του 18ου Φεστιβάλ Χορού  Καλαμάτας.
3. Έγκριση εξόδων παράστασης Δημοτικής Σχολής Χορού.
4/ α. Έναρξη διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος «Αγαπώ το Σχολείο και το Καλοκαίρι ».
       β. Καθορισμός διδάκτρων .
       γ. Έγκριση σχεδίου Ανακοίνωσης – Προκήρυξης προσωπικού για τις ανάγκες   του προγράμματος «Αγαπώ το Σχολείο και το Καλοκαίρι ».
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού της «ΦΑΡΙΣ».
6. Παν προταθησόμενο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Μπασακίδης

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου