10.3.16

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - Νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι για το έτος 2016 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα υποβάλουν αίτηση ψηφιακά (www.minagric.gr) στην Υπηρεσία Συμπλήρωσης Αίτησης Δικαιωμάτων Φύτευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις 2 Μαρτίου 2016 έως τις 15 Απριλίου 2016.
Δικαίωμα έχουν να υποβάλουν αίτηση φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, απαραίτητο δικαιολογητικό είναι ένα από τα παρακάτω: συμβόλαιο αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένο, αποδοχή κληρονομιάς, αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, κτήση με προσκύρωση, με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, κληρονομητήριο ,σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ε9.
Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, υποβάλλονται συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή χρησιδάνεια.
Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις, θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για επτά έτη.
Πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και στα τηλέφωνα 27213 61213 και 61238, καθώς και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου, τηλ. 27230 22151.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου