12.3.16

ΔΙΟΡΙΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ...ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ - Πόσοι είναι οι μόνιμοι, οι έκτακτοι, και οι... μετακλητοί υπάλληλοι στο δημόσιο !

Με το Κράτος να ξεκινά την καταγραφή των αναγκών του Δημοσίου σε προσωπικό - συστήνει ομάδα εργασίας για την υποστελέχωση του δημοσίου τομέα - τους 566.556 έφτασε το τακτικό προσωπικό του Ελληνικού Δημοσίου εκτός Ν.Π.Ι.Δ., τον Ιανουάριο του 2016, μειούμενο κατά 357 εργαζομένους, σε σχέση μ' ένα μήνα πριν (Δεκέμβριο 2015), που ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 566.913.
Στα αξιοσημείωτα ότι, μόνο την τελευταία τριετία, έχουν αποχωρήσει 59.547 μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι (626.103 τον Ιανουάριο του 2013).

Κατά τους ίδιους μήνες, η πορεία του έκτακτου προσωπικού εκτός Ν.Π.Ι.Δ. καταγράφεται ως εξής, με τους περισσότερους εξ' αυτών να απασχολούνται σε Δήμους και Περιφέρειες (24.391 τον Ιανουάριο 2016):

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι: 63.646 (Δεκ. 2015), 66.455 (Ιαν. 2016):
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό: 48.084 Δεκ. 2015), 49.478 (Ιαν. 2016).                                  
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου - Αυτοχρηματοδοτούμενα: 15.562 (Δεκ. 2015), 16.977 (Ιαν. 2016).
Οι μετακλητοί, αιρετοί, Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης, κατά τους ίδιους μήνες, απογράφηκαν ως κάτωθι:
Μετακλητοί: 1.901 (Δεκ. 2015), 1.942 (Ιαν. 2016).                                  
Αιρετοί: 7.149 (Δεκ. 2015), 7.159 (Ιαν. 2016).                                   
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης: 1.124 (Δεκ. 2015), 1.141 (Ιαν. 2016).
Λοιπές ειδικές περιπτώσεις: 12.730 (Δεκ. 2015), 13.072 (Ιαν. 2016).
Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) οι αριθμοί: 33.571 (Δεκ. 2015), 33.524 (Ιαν. 2016).

Τέλος, το έκτακτο προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.): 1.282 (Δεκ. 2015), 1.221 (Ιαν. 2016).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου