10.3.16

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Έργα αναβάθμισης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού !

Σήμερα Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, ο Πρόεδρος Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου υπέγραψαν σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Τροποποιήσεις - προσθήκες υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Ικτίνος ΑΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 41,75% επί προϋπολογισμού μελέτης 136.500 ευρώ με το ΦΠΑ.
Οι παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες
1. Αλλαγή των περιφράξεων στους χώρους όπου εφαρμόζεται το πρωτόκολλο ασφαλείας ISPS και, μεταξύ άλλων, μετακίνηση της περίφραξης στη δυτική πλευρά της χερσαίας ζώνης (μπροστά στο μύλο) κατά 2 μέτρα ανατολικά, ώστε να διευρυνθεί το πεζοδρόμιο της οδού Ψαρών, η οποία θα αμφιδρομηθεί
2. Νέες είσοδοι στον περιφραγμένο χώρο του λιμανιού
3. Εγκατάσταση κυβολίθων νότια του «Πανελληνίου»
4. Καινούργια φωτιστικά σώματα και ιστοί στον πρόβολο του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας
5. εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στον αγωγό ομβρίων που εκβάλλει στον ανατολικό πρόβολο του λιμένα (κατάντη «Ψαροπούλας»)
6. Κεκλιμένο επίπεδο για πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία στον ανατολικό πρόβολο του λιμένα
7. Τρεις σκάλες στη βάση του ανατολικού προβόλου: η μία για πρόσβαση στον ίδιο τον ρόβολο, η δεύτερη για επικοινωνία με τον αιγιαλό ανατολικά και η τρίτη για επικοινωνία με τον προλιμένα (δυτικά)
8. Συντήρηση, αναβάθμιση και μετακίνηση έμπροσθεν του ΝΟΚ (νότια), των τριών κλασικών ιστών φωτισμού που βρίσκονται στον πρόβολο του Ναυτικού Ομίλου
9. Καθαίρεση μανδρότοιχου νοτίως του κτηρίου του ΟΤΕ και στη βάση του νότιου κυματοθραύστη («χιλιόμετρο»), για τη δημιουργία κόμβου, που θα εξασφαλίζει σύνδεση της χερσαίας ζώνης λιμένα με εκείνη της μαρίνας.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου