25.11.17

Για να δώσουν «μποναμά» ψαλίδισαν 2,2 δισ. τον Οκτώβριο από κρατικές δαπάνες

Περικοπές ακόμη και σε Υγεία, Πρόνοια και Επενδύσεις - Πώς διαμορφώνονται τα στοιχεία 

Δεν πρόλαβε το υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει τον νέο κρατικό προϋπολογισμό για το 2018 (όπου άλλαξε και τις εκτιμήσεις του για το πώς κλείνει το 2017) και πρόλαβε να πέσει έξω πάνω από 2,2 δισ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. 
Για να κρατήσει πλεόνασμα με κάθε θυσία η κυβέρνηση και να μοιράσει παροχές τον Δεκέμβριο, περιέκοψε βάναυσα κρατικές δαπάνες 2,2 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο (ακόμα και από την Υγεία, την Πρόνοια και τις Επενδύσεις)  τις οποίες τις είχε προϋπολογίσει όταν συνέτασσε το νέο προϋπολογισμό.

Αρχές του μηνός όταν το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τον προϋπολογισμό του 2018, διόρθωσε τις εκτιμήσεις του για όλα τα μεγέθη που είχε προϋπολογίσει πέρυσι τέτοιο καιρό για το πώς θα έκλεινε η φετινή χρονιά. Και με βάση αυτά τα διορθωμένα στοιχεία, σήμερα το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι … πρόλαβε να πέσει έξω 2,2 δισ. ευρώ στις εκτιμήσεις του για το τι θα πλήρωνε τον συγκεκριμένο μήνα το Κράτος.

Αντιθέτως θα έπρεπε στα στοιχεία για την πορεία για τον μήνα Οκτώβριο 2017 να υπήρχε μηδενική απόκλιση σε σχέση με τον προϋπολογισμό που ταυτόχρονα κατέθεσε για το 2018, αλλά τελικά αυτό συνέβη μόνον στα έσοδα (όπου –μαγικά- κάλυψε την «τρύπα 1,9 δισ. ευρώ που φαινόταν όταν συνέκρινε τις εισπράξεις με τον στόχο που μπήκε τον Μάιο  στο Μεσοπρόθεσμο) ενώ στις δαπάνες η περικοπή είναι θηριώδης!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών, όλες οι συγκρίσεις γίνονται πλέον από τον μήνα Οκτώβριο με τον νέο Προϋπολογισμό και όχι πια με τον περσινό ή με το Μεσοπρόθεσμο του Μαΐου.

Έτσι προκύπτει ότι:

-Ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζει για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου πλεόνασμα 145 εκατ. ευρώ, αντί για έλλειμμα 2,434 δισ. ευρώ του Προϋπολογισμού 2018 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε έτσι σε πλεόνασμα ύψους 5,331 δισ. ευρώ, αντί στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,752 δισ. ευρώ.

-Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 40,572 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 326 εκατ. ευρώ ή 0,8%  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού).

Αν και η κυβέρνηση «μηδένισε το κοντέρ» τον Οκτώβριο, διορθώνοντας τους στόχους είσπραξης, και πάλι πρόλαβε να πέσει έξω –για μικροποσά όμως!

Ελαφρώς καλύτερα έναντι του νέου διορθωμένου στόχου κινήθηκαν:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 34 εκατ. ευρώ ή 0,5%

β) Φόροι στην περιουσία κατά 35 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

γ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 53 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 41 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 29 εκατ. ευρώ ή 10,9%,

ζ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 46 εκατ. ευρώ ή 1,3%.

Χειρότερα όμως έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στους Λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,6%. Συνολικά τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39,243 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 325 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018.

- Οι επιστροφές φόρων την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017 αυξήθηκαν σε 4,493 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018 (4,492 δισ. ευρώ) αλλά …1,2 δισ. έναντι των προβλέψεων του Μαΐου για επιστροφές 3,3 δισ. ευρώ (+35%)

-  Αντιθέτως οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 ανήλθαν στα 40,428 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,253 δισ. ευρώ έναντι του διορθωμένου στόχου του ίδιου μήνα (42,680 δισ. ευρώ).

- Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38,449 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 1,165 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειωμένες έναντι του στόχου επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 64 εκατ. ευρώ, για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 115 εκατ. ευρώ, για αποδιδόμενους πόρους κατά 159 εκατ. ευρώ και για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 51 εκατ. ευρώ.

Και οι δαπάνες για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1,979 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1,087 δισ. ευρώ.

Ειδικά τον μήνα Οκτώβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.074 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 511 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,872 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 145 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 201 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 366 εκατ. ευρώ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου