14.2.20

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης για την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου

Προκειμένου να υλοποιηθεί το Στάδιο 2 του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ», απαιτούνται να πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης για τη διευθέτηση κυκλοφορίας των οδών Χρ. Παγώνη και Αντωνοπούλου, διότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνται επί της διασταύρωσης των οδών Ιατροπούλου και Χρ. Παγώνη.
Στο στάδιο αυτό θα υλοποιηθούν, με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και για δέκα ημέρες, οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις::

  • Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Χρ. Παγώνη μεταξύ των οδών Αντωνοπούλου και Κεφάλα, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν είναι εφικτό.
  • Αντιδρόμηση της οδού Αντωνοπούλου, ώστε να μην εγκλωβίζονται τα οχήματα στην οδό Χρ. Παγώνη.
Με σκοπό την εύρυθμη κυκλοφορία και την ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρακαλούμε για τη συνεργασία των οδηγών και τη συμμόρφωση με την εργοταξιακή σήμανση.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου