13.2.20

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ ή ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Pseudomonas syringae subsp. savastanoi

Ζημιά / Συμπτώματα:

Δημιουργεί χαρακτηριστικούς υπερπλαστικούς  όγκους(καρκινώματα)σε κλαδίσκους και κλάδους,στον κορμό, στις ρίζες καθώς καιξήρανση των κλαδίσκωνκαι κλάδωνμε αποτέλεσμα την εξασθένηση των δένδρων και την μείωση της παραγωγής.
Ενίοτε προσβάλλει φύλλα και καρπούς στους οποίους σχηματίζονται κηλιδώσεις.

Συνθήκες Μόλυνσης:
Η συχνότητα της ασθένειας σχετίζεται με τις βροχοπτώσεις και είναι πιο έντονη σε περιοχές με μεγάλες βροχοπτώσεις ή τις έντονα βροχερές χρονιές.
Διασπείρεται εύκολα από το νερό καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.
Τα βακτήρια επιβιώνουν στα καρκινώματα και ως επίφυτα σε φύλλα και κλαδιά.
Τα φυτοπαθογόνο βακτήριο ελευθερώνεται από τα καρκινώματα και μολύνει μόνο μέσω πρόσφατων πληγών που προκαλούνται απότην πτώση των φύλλων, τα τραύματακατά τη συλλογή του ελαιόκαρπου και το κλάδεμα ή τις ρωγμές του φλοιού που δημιουργούνται με τον παγετό.
Ο τραυματισμόςτων δένδρωναπό παγετό μπορεί να οδηγήσει σε επιδημίες της  ασθένειας  επειδή  η  αποφύλλωση  και  ο  διαχωρισμός  του  φλοιού  που προκαλούνται,συνήθως συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα πουσυμβαίνουν βροχές που εξαπλώνουν την ασθένεια.
Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στην ποικιλία Κορωνέικη, που είναι ευαίσθητη στην ασθένεια.

Μέτρα Αντιμετώπισης

Προκειμένου να παρεμποδιστούν οι προσβολές και η μετάδοση της καρκίνωσης, συνιστάται η επιμελής εφαρμογή των παρακάτω προληπτικών καλλιεργητικών πρακτικών.
i.Αφαίρεση και καταστροφή με φωτιά των προσβλημένων βλαστών,  με ξηρό καιρό.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας τα εργαλεία  κλαδέματος  να απολυμαίνονται  συνεχώς με εμβάπτιση σε  οινόπνευμα ή σε διάλυμα 5% φορμόλης.

ii.Να αποφεύγεται το κλάδεμα ή το καθάρισμα των δένδρων με βροχερό καιρό.
Αμέσως μετά το κλάδεμα, μετά από χαλάζι ή παγετό καθώς και μετά από κάθε περίπτωση δημιουργίας πληγών (π.χ. ράβδισμα κ.ά.)και ιδιαίτερα όταν ακολουθεί βροχερός καιρός, συνιστάται ψεκασμόςκάλυψης με χαλκούχο σκεύασμαστους μολυσμένους ελαιώνες.

iii.Να αποφεύγεται η συλλογή του καρπού με ράβδισμα ή με χτένια και γενικά η δημιουργία πληγών στα δένδρα καινα γίνεται ήπιαρύθμιση του ραβδιστικού.

iv.Σε σοβαρές  προσβολές,  συνιστάται  η  με  ξηρό  καιρόασηπτική  αφαίρεση  των καρκινωμάτων των βραχιόνων ή του κορμού με κοφτερό μαχαιρίδιο και επάλειψη των πληγών με πυκνό βορδιγάλειο πολτό (3%)ή κατάλληλη πάστα.

v.Το  πολλαπλασιαστικό  υλικό(δενδρύλλια,  μοσχεύματα,  εμβόλια)πρέπει  να  είναι πιστοποιημένο, υγιές και απαλλαγμένο από προσβολές.

Φυτοπροστατευτικά

Επιλογή από τα εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα καθώς και τα μίγματα αυτών με mancozeb(http://wwww.minagric.gr/syspest/),σε συνεργασία με τον τοπικό γεωπόνο.
Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας –Εφαρμόζετε, αποκλειστικά, εγκεκριμένα σκευάσματα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ

Γενικάγια το κλάδεμα, συνιστάται προσοχή στα εξής:
i.Το καλό κλάδεμα διευκολύνει τον φωτισμό και τον αερισμό του εσωτερικού της κόμης του δέντρουκαι κατά συνέπειααποτελεί κρίσιμο παράγοντα μείωσης των προσβολών από εχθρούς  (κυρίως  κοκκοειδήκαι  ξυλοφάγα  έντομα)  και  ασθένειες  (γλοιοσπόριο, κυκλοκόνιο, καπνιά).

ii.Οι μέτριες και μεγάλες τομές να καλύπτονται με ειδικά επουλωτικά πληγών.

 iii.Τα προϊόντα του κλαδέματος, αν είναι μολυσμένα από ασθένειες ή προσβλημένα από έντομα, πρέπει να καίγονται. iv.Εάν τα δένδρα είναι υγιή,συνιστάται ο τεμαχισμός και η ενσωμάτωση ή η απόθεση στο έδαφος των προϊόντων κλαδέματος

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου