11.1.13

Σε πλήρη εξέλιξη ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Νοσοκομείου Καλαμάτας !

Σε πλήρη εξέλιξη  βρίσκεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας όσο αφορά  τα χρηματοδοτούμενα  έργα μέσω των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα η πορεία υλοποίησης των έργων κρίνεται άκρως ικανοποιητική, αφού απ’ αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί κάποια, ενώ αρκετά άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται η ολοκλήρωση τους εντός του 2013.

Συγκεκριμένα για το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και τις δομές Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας ευθύνης αυτού έχουν διασφαλιστεί μέσα από τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται, περίπου στα 8.000.000 ευρώ ενώ αναμένεται προσεχώς η ένταξη νέων προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ.

Αναφορικά στο ΠΕΠ Πελοποννήσου και στο κωδικό της Υγείας (Α΄θμια και Β΄θμια) υπάρχουν εννιά (9) ενταγμένες πράξεις και φυσικά η μεγάλη παρέμβαση –έργο που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και είναι ενταγμένο στο ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ.

Οι ενταγμένες πράξεις του Νοσοκομείου Καλαμάτας μέχρι σήμερα είναι:
1.    Προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου, Π/Υ 1.000.000,00 €
2.    Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου, Π/Υ 450.000,00 €
3.    Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Π/Υ 680.000 €  
3.1.       Ψηφιακός Μαστογράφος
3.2.       Τομογράφος Οπτικής Συνοχής
3.3.       Ψηφιοποιητής ακτινολογικών
3.4.       Κλίβανος H2O2
3.5.       Σύστημα ψηφιακής δερματοσκόπησης
3.6.       Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM
4.    Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Π/Υ 605.000 €
4.1.       Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης (τμχ 3)
4.2.       Σύστημα υπερηχοτομογραφίας καρδιολογικής χρήσης
4.3.       Φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας (τμχ 2)
4.4.       Τροχήλατο ακτινολογικό σύστημα (τμχ 2)
4.5.       Ενδοσκοπικός πύργος
4.6.       Πλυντήριο ενδοσκοπίων
4.7.       GREEN LASER Φωτοπηξίας
4.8.       ND YAG LASER
5.    Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Π/Υ 1.004.000 €
5.1.       Laser Λιθοτριψίας
5.2.       Αναπνευστήρας φορητός (για MRI) (τμχ 5)
5.3.       Μονιορι ΜΕΘ με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης (τμχ 6)
5.4.       Αναπνευστήρας ΜΕΘ/Εμφραγμάτων
5.5.       Ακτινογραφικό ψηφιακό συγκρότημα, τύπου Β΄
5.6.       Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες, (τμχ 5)
5.7.       Μόνιτορ εμφραγμάτων με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης (τμχ6)
5.8.       Μηχάνημα τεχνητού νεφρού (κλασικής αιμοκάθαρσης), (τμχ 5)
6.    Αντικατάσταση-Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1.089.000€
7.    Κτιριακή-Ενεργειακή-Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Κ.Υ Πύλου, Π/Υ 234.700 €
8.    Κτιριακή-Ενεργειακή-Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Κ.Υ Αγ. Νικολάου  121.800 €
9.    Κτιριακή-Ενεργειακή-Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Κ.Υ Μεσσήνης, Π/Υ 230.000 €
10.  Μερική υποκατάσταση πετρελαίου με ηλιοθερμική ενέργεια, κατασκευή νέας θερμομόνωσης, (ΕΠΠΕΡΡΑ), Π/Υ 776.130,00 €

Από τα ανωτέρω έχουν ήδη ολοκληρωθεί και άλλα που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο Φεβρουάριο του 2013 τα παρακάτω:

1.    Προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου, Π/Υ 1.000.000 €
2.    Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου, Π/Υ 450.000,00 €
3.    Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,  Π/Υ 680.000,00 €
4.    Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Π/Υ 605.000,00 €
5.    Κτιριακή-Ενεργειακή-Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Κ.Υ Αγ. Νικολάου, Π/Υ 121.800 €
6.    Κτιριακή-Ενεργειακή-Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Κ.Υ Πύλου, Π/Υ 234.700 €

Όσο αφορά τα υπόλοιπα έργα βρίσκονται όλα σε εξέλιξη και μέσα από συντονισμένη προσπάθεια αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2013.

Υπό αυτή την έννοια η χρονιά του 2013 κρίνεται πολύ σημαντική και πολύ κρίσιμη για το Νοσοκομείο Καλαμάτας γιατί αν επιτευχθεί η υλοποίηση των παραπάνω μαζί με τις υπό ένταξη προτάσεις που βρίσκονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ουσιαστική αναβάθμιση της παροχής και της ποιότητας υπηρεσιών υγείας στο Νομό Μεσσηνίας

Στα ανωτέρω έργα – δράσεις θα πρέπει φυσικά να προστεθούν τα δύο μεγάλα υπό ένταξη έργα που αφορούν το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα :

1.    Αναδιαρρύθμιση Ισογείου του Κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων – Διοίκησης του Γ.Ν.-Κ.Υ.Κυπαρισσίας, Π/Υ 1.262.959,00 €
2.    Νέο κτίριο Ηλεκτρικού Υποσταθμού Μέσης Τάσης, Π/Υ 445.260,00 €
Με βάση όλα τα παραπάνω ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ.Γεώργιος Μπέζος ανέφερε:

« Μέχρι τώρα καταβάλλεται μία συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων που αποτελεί και την μοναδική θα λέγαμε χρηματοδοτική δυνατότητα που υπάρχει στις μέρες μας στο τομέα της υγείας. Αυτό άλλωστε μας επιβάλλει  το αίσθημα ευθύνης και το χρέος. Να κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Δεν θα πρέπει και δεν θα αφήσουμε ούτε μέρα να πάει χαμένη. Γνωρίζουμε ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι πιεστικά και ασφυκτικά. Στο χέρι μας είναι να τα καταφέρουμε.  Έχει γίνει σημαντική δουλειά μέχρι σήμερα αλλά μπροστά μας ανοίγεται ακόμα μεγαλύτερη. Θα είναι κρίμα και άδικο για το Νοσοκομείο μας, όλοι αυτοί οι κόποι και οι διασφαλισμένοι πόροι περίπου των 13.000.000 € να πάνε χαμένοι. Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες δεν δίνονται συχνά. Οι ευκαιρίες είναι μοναδικές και οι προϋποθέσεις υπάρχουν για να το επιτύχουμε.  Από όλους εμάς εξαρτάται η θετική πορεία

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου