10.1.13

Νέο διοικητικό συμβούλιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ορίστηκε με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιου Τσαυτάρη.
Το νέο δ.σ., η θητεία του οποίου θα είναι διετής, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
α) Γρηγόριος Αποστολάκος - Πρόεδρος.
β) Αλέξανδρος Οφίδης του Χρήστου - Αντιπρόεδρος.
γ) Δήμητρα Χαλικιά - Αντιπρόεδρο.
δ) Κυριάκος Μπαμπασίδης - Γενικός Διευθυντής.
ε) Παναγιώτης Ρίζος του Χρήστου - τακτικό μέλος
στ) Απόστολος Μωραϊτης - τακτικό μέλος.
ζ) Ελένη Καραμαγκιόλη - τακτικό μέλος.
η) Χρήστος Τσιχίτας - τακτικό μέλος.
θ) Όλγα Μυλωνά - τακτικό μέλος.
ι) Ιωάννης Παπαϊορδανίδης - τακτικό μέλος.
ια) Χρήστος Γατσέλης - τακτικό μέλος.
ιβ) Γεώργιος Σιγαλός - τακτικό μέλος.
ιγ) Μιχαήλ Σαρρής - τακτικό μέλος.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου