11.1.13

ΜΕΣΣΗΝΙΑ-«Ένταξη νέων δικαιούχων στο μέτρο Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι στο πρόγραμμα προώθησης οίνων σε αγορές Τρίτων χωρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να ενταχθούν νέοι δικαιούχοι, (επιχειρήσεις ιδιωτικές η συνεταιριστικές του αμπελοοινικού τομέα), που θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι 04/02/2013.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξης στο μέτρο και με περιορισμένο ύψος προϋπολογισμού, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος, που θα έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι, για την υλοποίηση των δράσεων (περίπου 4 - 5 μήνες) έως την 31η/07/2013, που είναι η ημερομηνία λήξης εκτέλεσης των δράσεων και ως εκ τούτου για την απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος. 
Το προτεινόμενο ύψος προϋπολογισμού θα είναι  έως 100.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας στο τηλέφωνο 27213 61226.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου