11.1.13

Δήμος Πύλου - Νέστορος - Οι νέοι Αντιδήμαρχοι !

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτρης Καφαντάρης με απόφασή του προέβη στον ορισμό Αντιδημάρχων και στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους.

Κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου, Αντιδήμαρχοι Πύλου-Νέστορος, για τη διετία 2013-2014, ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:


Παναγιώτης Καρβέλας, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικής Μέριμνας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης, καθώς επίσης ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.


Παναγιώτης Δαρσακλής, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών και κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων.

Περικλής Κοντογόνης, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου.

Πελαγία Λευτάκη –Αρβανίτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας και κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Γεώργιος Μπαχούμας, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας και Απασχόλησης και κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος.

Νικόλαος Βάγγαλης, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Προστασίας του Δημότη και κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου