13.12.13

Εφοδοι του ΣΔΟΕ σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους για ελέγχους

Εφοδοι του ΣΔΟΕ σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους για ελέγχους
Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε εφοπλιστές για την επόμενη τριετία, διατήρηση του μέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων για ένα ακόμη έτος, εξαίρεση από την υποχρέωση να τηρούν βιβλία και στοιχεία όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές στο Χρηματιστήριο, διενέργεια φοροελέγχων με εισαγγελική εντολή και στην κατοικία φορολογουμένων που την έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις:
1.Εφοπλιστές: Οι πλοιοκτήτες θα καταβάλλουν έκτακτη παροχή ίση με το διπλάσιο του τελικού φόρου που βεβαιώθηκε την προηγούμενη χρονιά για κάθε πλοίο με τα προσδοκώμενα έσοδα του Δημοσίου να υπολογίζονται στα 500 εκατ. ευρώ στην τριετία . Σύμφωνα με τη ρύθμιση, τα επόμενα τρία χρόνια θα πληρώσουν διπλάσιο φόρο από εκείνον της προηγούμενης χρονιάς οι εταιρείες που διαθέτουν πλοία με ελληνική σημαία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας 500 κόρων και άνω, καθώς και πλοία με ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα, ο πλοιοκτήτης και οι μέτοχοι πλοιοκτήτριας εταιρείας για τα κέρδη και τα μερίσματα πλοίων με ελληνική σημαία, με την καταβολή του φόρου πλοίων του ν. 27/1975, απαλλάσσονται από κάθε άλλο φόρο εισοδήματος, όχι όμως και από κάθε τέλος, εισφορά ή κράτηση για τα εισοδήματα αυτά.
2. Αυτοκίνητα: Παρατείνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2014, το μέτρο της απόσυρσης.
3. Φορολογικές δηλώσεις: Θα υποβάλλονται από 1 Φεβρουάριου έως 30 Απριλίου. Ο φόρος θα καταβάλλεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.
4. Φοροελαφρύνσες για κατοίκους και επιχειρήσεις σε νησιά. Αυξάνεται από 25.000 σε 37.500 ευρώ το κλιμάκιο εισοδήματος στο οποίο επιβάλλεται συντελεστής φόρου εισοδήματος 22% στη νέα κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, προκειμένου για φορολογούμενους που κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Αντίστοιχα μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί συντελεστές, για επιχειρήσεις στα νησιά. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
5. Χρηματιστήριο: Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετοχές, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μερίδια προσωπικών εταιρειών αλλά και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η απαλλαγή αφορά σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες καθώς και για κρατικά ομόλογα εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ΄επάγγελμα με τις παραπάνω συναλλαγές και οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.
6. Δαπάνες επιχειρήσεων: Οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των καθαρών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Επίσης αναγνωρίζονται και οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξημένες κατά 30%.
7. «Μπλοκάκια»: Για τους φορολογούμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι» και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών καταργείται ο περιορισμός των 9.250 ευρώ που αφορούσε στις επιχειρηματικές δαπάνες.
8. Προσδιορισμός φόρου: Με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες τεχνικές ελέγχου θα προσδιορίζεται το εισόδημα και για φυσικά πρόσωπα. Όπως γίνεται σήμερα για τους επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, οι ελεγκτές θα μπορούν να προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημα με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα
9. Φοροέλεγχοι σε 24ώρη βάση. Ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων όλο το 24ώρο ενώ προβλέπεται πως εκτός από το ΣΔΟΕ, θα μπορούν να αναστέλλουν τη λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οι ελεγκτές που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μετά τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων.
10. Φοροέλεγχοι και στα σπίτια. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου από ελεγκτές, επιτρέπεται μόνο με εντολή του Εισαγγελέα εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στους χώρους στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα.
11. Συμψηφισμοί οφειλών: Επεκτείνεται σε ολόκληρο το Δημόσιο το μέτρου συμψηφισμών των οφειλών.
12. Έσοδα ΟΤΑ. Μετά την κατάργηση του ΦΑΠ, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού θα λαμβάνουν το 11,3% των εσόδων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
13Άγιο Όρος: Αυτοκίνητα τα οποία έχουν αγοραστεί ατελώς από τις Μονές του Αγίου Όρους, μπορούν να μεταβιβάζονται ,χωρίς φόρους και δασμούς- με εξαίρεση τον ΦΠΑ- για τα επόμενα δέκα χρόνια.
14.Συνταξιοδότηση γενικών διευθυντών υπουργείων. Καταργείται η δυνατότητα των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων των υπουργείων που απολύονται αυτοδίκαια , να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους. .
15.Φορολογική μεταχείριση καθυστερούμενων μισθών. Διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται.
16. Εργαζόμενοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες: Απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης του κυρίου φόρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, για την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή που εισέπραξαν.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου