12.12.13

ΜΕΣΣΗΝΙΑ-Προγραμματισμός και έγκριση έργων

Συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Αλευράς στο γραφείο του και αναφέρθηκε στα εξής:
Έγινε η έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας τριών σημαντικών έργων που έχουν ενταχθεί στο ΔΕΠΙΝ – ΕΣΠΑ.
1)    Αναδιαρρύθμιση ισογείου του κτιρίου του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας που περιλαμβάνει εξωτερικά ιατρεία, διοίκηση νοσοκομείου και Κέντρο Υγείας, προϋπολογισμού 1.250.000 € και θα δημοπρατηθεί στις 7-1-2014.
2)    Ισόπεδος κόμβος Αερολιμένα Καλαμάτας Π.Υ. 850.000 € που δημοπρατείται στις 14-1-2014. Με αυτό το έργο διευθετούνται οι κινήσεις τόσο στην Ε.Ο. Ασπρόχωμα – Μεσσήνη όσο και η πρόσβαση στο αεροδρόμιο. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται 4 οδικά τμήματα (300 μ ένθεν κα ένθεν του κόμβου), μία κυκλική πλατεία με διάμετρο 35 μ, τεχνικά έργα στις τάφρους, αποστραγγιστικά, ηλεκτρομηχανολογικά και έργα σήμανσης.
3)    Περιφερειακό Ιατρείο Πεταλιδίου προϋπολογισμού 307.000 € που θα δημοπρατηθεί στις 21-1-2014.

Επίσης έχουν ενταχθεί στο ΔΕΠΙΝ-ΕΣΠΑ τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας για το Αρχοντικό-Αβία –Παλιόχωρα-Κιτριές, προϋπολογισμού 4.920.00 € που θα δημοπρατηθεί τον Φεβρουάριο.

Τέλος σε επικοινωνία του κ. Αντιπεριφερειάρχη με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενημερώθηκε ότι βρίσκεται στο γραφείο του κ. Υπουργού για υπογραφή η απόφαση για τον κόμβο στη ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά.
Στην ουσία πρόκειται για ημικόμβο με έξοδο από το δεξιό κλάδο για Αθήνα – Καλαμάτα και είσοδο από τον αριστερό κλάδο για Καλαμάτα – Αθήνα.
Είναι ένα αρκετά σημαντικό έργο που θα διευκολύνει την πρόσβαση στην ΒΙ.ΠΕ, καθώς και στην Αρχαία Μεσσήνη και θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα της καλής συνεργασία Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και προσωπικά με τον κ. Χρυσοχοϊδη που έλαβε υπόψη και τις επισημάνσεις που είχε κάνει ο κ. Αντιπεριφερειάρχης με σχετικό υπόμνημά του.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου