15.1.15

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - Παράταση προθεσμίας αντιστοίχισης παλαιών επαγγελματικών αδειών

Το Τμήμα Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112, του Ν. 4314 (ΦΕΚ265/Α/23-12-2014), οι προθεσμίες αντιστοίχισης των παλαιών επαγγελματικών αδειών των υδραυλικών, των πρακτικών μηχανικών, των ηλεκτροσυγκολλητών, των οξυγονοκολλητών και των καυστηρατζήδων, με τις νέες επαγγελματικές άδειες, παρατείνονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 11- 07-2015.
Αντίστοιχα η προθεσμία αντιστοίχισης των παλαιών επαγγελματικών αδειών των ψυκτικών με τις νέες επαγγελματικές άδειες παρατείνεται μέχρι την 17- 01-2016.
Τέλος η προθεσμία αντιστοίχισης των παλαιών επαγγελματικών αδειών των χειριστών Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, με τις νέες επαγγελματικές άδειες, παρατείνεται μέχρι την 13-03-2016.
Παρακαλούνται οι ως άνω επαγγελματίες που δεν έχουν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονται για τη δραστηριότητά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επαγγέλματος της  Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Επαγγέλματος, Π.Ε Μεσσηνίας, 5ος όροφος, γραφείο 528, στα τηλέφωνα 27213 61535, 27213 61540/Λάσκαρη/Κωνσταντακοπούλου.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου