6.12.13

ΠΥΛΟΣ-«Βυθισμένοι οικισμοί της Νότιας Πελοποννήσου» από τον Απρίλιο

Στους «Βυθισμένους Οικισμούς της Νότιας Πελοποννήσου» είναι αφιερωμένη η περιοδική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί, από τον Απρίλιο 2014 ως τον Απρίλιο 2015 στον Προμαχώνα Μακρυγιάννη, εντός του Φρουρίου της Πύλου (Νιόκαστρο). Πρόκειται για φωτογραφική κυρίως έκθεση, που θα περιλαμβάνει υλικό από παλαιότερες υποβρύχιες ανασκαφές της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στους βυθισμένους οικισμούς της Μεθώνης στη Μεσσηνία και της Πλύτρας στη Λακωνία, αλλά και από τα νέα δεδομένα στο Παυλοπέτρι Λακωνίας. 
Στην έκθεση, θα αξιοποιηθεί τμήμα του φωτογραφικού υλικού από τη Μεθώνη και την Πλύτρα, που είχε παρουσιαστεί στο αφιέρωμα «Βυθισμένες Πόλεις» το 2000 στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και υλικό από τις νεότερες ενάλιες έρευνες στο Παυλοπέτρι Λακωνίας. 
Την έκθεση θα πλαισιώνουν τρία ενάλια ευρήματα, ένας πίθος από τον οικισμό της Μεθώνης και δύο πίθοι από τον οικισμό Παυλοπετρίου Λακωνίας.
Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις κύριες ενότητες, με την πρώτη να «συστήνει» στον επισκέπτη το κτίριο φιλοξενίας, αλλά και να παρουσιάζει συνοπτικά το περιεχόμενο του αφιερώματος. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η δεύτερη ενότητα, καθώς θα αναφέρεται στους καταβυθισμένους οικισμούς που έχουν εντοπιστεί ως τις μέρες μας στην Ελλάδα, με έμφαση στη σημασία τους, καθώς και στα αίτια που οδήγησαν στην καταβύθισή τους. 
Η τρίτη ενότητα θα απεικονίζει τις τρεις σημαντικές αρχαίες πολιτείες που βυθίστηκαν στις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου: τους προϊστορικούς οικισμούς της Μεθώνης Μεσσηνίας και του Παυλοπετρίου Λακωνίας, καθώς και τον ελληνιστικό-παλαιοχριστιανικό οικισμό της Πλύτρας. 
Για την «αφήγηση», θα χρησιμοποιηθούν, εκτός από τις φωτογραφίες, σκίτσα και κείμενα, καθώς και οι τρεις πίθοι που ανασύρθηκαν από τον βυθό και οι οποίοι, συγκολλημένοι και συντηρημένοι, φυλάσσονται στα εργαστήρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Αθήνα.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου