4.7.14

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Ρυθμίσεις στις 9/7 για τη διαγράμμιση των οδών Φαρών και Πλάτωνος

Στο τμήμα της οδού Φαρών από την οδό Ναυαρίνου έως την οδό Αριστοτέλους και στο τμήμα της οδού Πλάτωνος από την οδό Φαρών μέχρι την οδό Αριστομένους, είναι σε εξέλιξη το έργο «Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα».
Την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος στα παραπάνω τμήματα.
Για την ορθή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, αλλά και για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή, θα απαιτηθούν:
1. απαγόρευση στάσης - στάθμευσης σε όλο το μήκος των τμημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαγράμμισης
2. τμηματική διακοπή και αναγκαστικές εκτροπές κυκλοφορίας για ορισμένα χρονικά διαστήματα.
Οι εργασίες πρόκειται να διαρκέσουν περίπου ένα 24ωρο (ίσως τα συνεργεία εργασθούν και τη νύχτα).
Η εργοταξιακή σήμανση θα γίνει από τον ανάδοχο του έργου.
Επισημαίνεται ότι οι κάθετες διελεύσεις θα επιτρέπονται και στα δύο τμήματα.
Μετά από τα παραπάνω και δεδομένου του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου των εν λόγω οδών, ο Δήμος Καλαμάτας παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις που θα ισχύσουν δίδοντας μεγάλη προσοχή στη σήμανση, καθώς και με τις υποδείξεις της Τροχαίας και των συνεργείων του αναδόχου, με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου